Vyplynulo to na základe vlaňajšieho porovnania, ktorý nedávno prieskumná spoločnosť prezentovala súbežne s množstvom iných aktuálnych rebríčkov svetových milionárov či miliardárov.

Tie okrem iného priniesli zaujímavé informácie o počtoch miliardárov na svete a o ich výraznom poklese či náraste po celom svete. Na poli dolárových milionárov priamo v Spojených štátoch sa však uplatňuje samostatná štatistika. Podľa prieskumu Spectrem Group viac ako 10,2 milióna domácností vlastnilo čistú hodnotu 1 milión až 5 miliónov dolárov, pričom toto ocenenie nezahŕňalo hodnotu ich nehnuteľného majetku.

Toto číslo naznačuje aj inú perspektívu, a to že ide o 2,5-percentný nárast oproti roku 2017. Hoci sa množstvo bohatstva v krajine rozrástlo, tempo tohto rastu sa v konečnom dôsledku spomalilo. „A to v dôsledku oslabenia globálneho ekonomického rastu a sporného politického prostredia v Spojených štátoch,“ uviedol George Walper, prezident skupiny Spectrem. Dodal, že vlani vzrástol počet bohatých domácností v každom segmente bohatstva. Konkrétne počet domácností s aktívami medzi piatimi až dvadsiatimi piatimi miliónmi dolárov sa podľa prieskumu zvýšil o 3,7 percenta na približne 1,4 milióna.

Zaujímavým faktom je, že počet Američanov v najbohatšej kategórii (majetok nad 25 miliónov dolárov) je od recesie viac ako dvojnásobný. Pokles tempa rastu odborníci prisudzujú určitému zmäkčovaniu trhov po dekáde veľmi silných výnosov. Napriek tomu tempo rastu bohatých domácností naďalej prevyšuje mieru rastu bohatstva strednej triedy. Výsledky spoločnosti Spectrem uvádzajú zhruba štvorpercentnú odchýlku.