Investori sú na začiatku septembra váhavo optimistickí