Akciové maximá opäť prelomené
Od delty k novým maximám