Sino-americký obchodný spor ďalej ovplyvňoval vývoj na trhoch