Firma so sídlom v Paríži dosiahla za posledný kvartál minulého roka upravený EBITDA zisk pred odpismi a platením úrokov a daní vo výške 324 miliónov eur, čo bolo v súlade s očakávaním trhov podobne ako prevádzkový zisk vo výške 242 miliónov. Čistý zisk 102 miliónov eur síce zaostal za očakávaním trhu vo výške 170 miliónov, medziročne však ide o zlepšenie o približne 27 percent. Rovnako nastalo zlepšenie aj na poli príjmov, ktoré rástli o 11 percent na 3,1 miliardy eur, čo prekonalo očakávania analytikov vo výške 2,9 miliardy.

Technip sa tak dokázal celkom solídne vyrovnať s obrovskými protivetrami, ktorým čelí ťažobný priemysel v dôsledku nízkych cien ropy, plynu a ďalších komodít. Zlepšili sa aj hotovostné toky spoločnosti, keď čistá hotovostná pozícia vzrástla medzikvartálne o približne 600 miliónov na 1,9 miliardy eur vďaka racionalizácii investícií a  dobrému manažmentu pracovného kapitálu. Investori pozitívne vnímali aj zachovanie dividendy vo výške dve eurá na akciu.

Firma ponúkla výhľad na rok 2016, ktorý naznačuje, že ziskovosť aj príjmy klesnú v dôsledku nízkych cien ropy, kde nič nenaznačuje jej rýchlejší odraz, ako aj pre geopolitické riziká a makroekonomickú neistotu vôbec. Na druhej strane výhľad sa pohyboval skôr na hornej hranici odhadov. Aj preto väčšina brokerských domov drží rating „nákup“ alebo „podrž“, pričom konsenzus cenového cieľa sa pohybuje zhruba päť percent nad zatváracou cenou z piatka 26. februára.