Shrnutí

Sazka Group (SG) je jedna z největších evropských společností v sektoru loterií a hazardních her. Jedná se o holdingovou společnost působící v několika zemích Evropy. Hlavními aktivy jsou 100% podíl v české loterijní společnosti Sazka a podíly v loterijních společnostech v Řecku (OPAP), Itálii (Lottoitalia) a Rakousku (Casinos Austria, Österreichische Lotterien).

Celý sektor hazardních her a obzvláště loterie, kde Sazka Group generuje většinu svých příjmů, je necyklické odvětví, které má relativně stabilní a dobře predikovatelný vývoj přijatých sázek, předem daný či málo volatilní výplatní poměr a vysoké bariéry vstupu potenciální konkurence.

SG vydává pětileté dluhopisy denominované v českých korunách s kupónem 5,2 % splatné v roce 2024. Objem emise je 6 mld. Kč.

Zmíněný výnos vydávaných dluhopisů je relativně vyšší oproti obchodovaným emisím ze sektoru. Důvodem je především to, že je emise denominovaná v českých korunách. Z pohledu hospodaření a obchodního modelu emitenta považujeme dluhopisy Sazka Group za relativně málo rizikové a uvedenou výši kuponu za atraktivní pro investory.

 

Rizika

  • Případné změny v regulaci či zdanění sektoru v jednotlivých zemích s dopadem do hospodaření společnosti
  • Relativně vysoké zadlužení společnosti při vyšší akceptaci dobrovolné nabídky odkupu akcií OPAP
  • Možnost předčasného splacení dluhopisů vedoucí k nižšímu než očekávanému výnosu pro investora

 

 

Pozitiva

  • Platnost většiny hlavních licencí Sazka Group za horizont splatnosti dluhopisů
  • Stabilita a necykličnost sektoru loterií
  • Prémie při předčasném splacení
  • Regionální diversifikace aktivit
  • Dominantní postavení na všech trzích a vysoké bariéry vstupu konkurence

 

sazka-group-190909.pdf