Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • Americká Wall Street sa dokázala spamätať zo svojich denných miním a obchodovanie uzavrela v strate len minimálne.
 • Prekvapivo dobrá kondícia amerického retailu zvýšila výnosy na štátnych dlhopisoch a upevnila postavenie dolára, čím spôsobila najväčší výplach na drahých kovoch za ostatných šesť týždňov.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie odovzdali časť ziskov z predchádzajúceho dňa, keď sentiment negatívne poznačil posilňujúci dolár a rastúce výnosy na dlhopisoch. Solídne makrodáta v podobe nečakaného rastu amerických maloobchodných tržieb sa tak ukázali pre akcie ako kontraproduktívne. Blue chips index Dow Jones poklesol o 0,18 percenta a širší index S&P 500 odpísal 0,16 percenta. V pluse dokázal skončiť len technologický Nasdaq, ktorý si pripísal 0,13 percenta. Na pozitívnej vlne solídnych makrodát sa niesli európske akcie, ktoré pridali zhruba pol percenta. Paneurópsky index STOXX Europe 600 pridal 0,44 percenta, britský FTSE 100 sa zvýšil o 0,16 percenta a nemecký DAX spevnil o 0,23 percenta. Investori sa nenechali rozhodiť ani správou, že väčšina nemeckých strojárenských firiem očakáva citeľné až vážne problémy spôsobené narušením dodávateľských reťazcov. 

Dlhopisové trhy

Nečakaný rast amerických maloobchodných tržieb potvrdil silu oživenia najväčšej svetovej ekonomiky, čo spôsobilo príklon investorov k riziku a viedlo k zvýšeniu výnosov štátnych dlhopisov na oboch brehoch Atlantiku. Americký 10-ročný výnos stúpol o tri bázické body na takmer 1,34 percenta, nemecká desiatka vzrástla o necelé dva body nad -0,3 percenta.

Komoditné trhy

Včera sa nedarilo drahým kovom, ktoré padajú, keď sa konzervatívne peniaze v dobe vyšších výnosov a lepšej nálady prelievajú do dlhopisov, či amerického dolára. Zlato odpísalo 2,2 a striebro až 3,8 percenta. Ropa po predchádzajúcej rely zastavila svoj rast v okolí sedemtýždňového maxima ropy WTI 72,5 a brentu 75,5 dolárov za barel, keď sa na trh postupne vracia americká produkcia po dvoch hurikánoch, ktoré zasiahli USA.

Devízové trhy

S prekvapivým rastom maloobchodných tržieb potvrdzujúcich dobrú kondíciu americkej ekonomiky sa darilo doláru, ktorý voči košu svetových mien posilnil až k trojtýždňovému maximu. V ústraní americkej meny sa držalo euro, ktoré stratilo 0,4 percenta a oslabilo pod hranicu 1,18 EUR/USD.

Dôležité ekonomické správy

 • Európska obchodná bilancia skončila v júli v prebytku 20,7 miliardy eur.
 • Americké maloobchodné tržby sa v auguste po júlovom prepade o 1,1 percenta prekvapivo zvýšili o 0,7 percenta, keďže trh očakával ďalší pokles o 0,8 percenta.
 • Podnikové zásoby v USA vzrástli v júli v súlade s konsenzom o 0,5 percenta.
 • Týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stúpol minulý týždeň z 312 na 332 tisíc, čo bolo o štyritisíc viac ako sa odhadovalo. Dva týždne dozadu však klesol počet pokračujúcich žiadostí o podporu z 2,852 na 2,665 milióna.
 • Index priemyselnej aktivity v oblasti Philadelphie v septembri stúpol z 19,4 na 30,7 bodu. 

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dnes budú investori čeliť kvartálnym exspiráciám opcií a futures kontraktov – tzv. quadruple witching, čo môže na trhy priniesť neobvyklé pohyby pri vysokých objemoch.
 • Okrem toho budú zverejnené aj niektoré zaujímavé makrodáta. Z Veľkej Británie už ráno dorazili augustové čísla maloobchodných tržieb, ktoré vyložene sklamali. Medzimesačne sa oproti očakávanému pol percentnému rastu prepadli o 0,9 percenta a ich rast sa medziročne úplne zastavil. 
 • Ďalej budú zverejnené finálne inflačné čísla z eurozóny, pri ktorých sa odhaduje revidovanie predbežných odhadov smerom nahor.
 • V USA bude zverejnená septembrová spotrebiteľská dôvera zostavená Michiganskou univerzitou.  

Zaujalo nás

Doing Business už nebude vychádzať

Svetová banka oznámila, že už nebude vydávať svoju významnú výročnú správu Doing Business o podnikateľskom prostredí v jednotlivých krajinách sveta. Reaguje tak na výsledok vyšetrovania, podľa ktorého najvyšší predstavitelia inštitúcie vyvíjali tlak na svojich zamestnancov, aby manipulovali s dátami, čo malo vplyv na výsledné hodnotenie Číny a niektorých ďalších krajín, s cieľom získania vyšších príspevkov od nich.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou koronavírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.