Akciové trhy

Na akciových trhoch sa aj na prelome novembra a decembra udržala konštruktívna atmosféra hraničiaca takmer až s eufóriou, ktorá sa pretavila do 1,1-percentného minulotýždňového zisku širokého amerického indexu S&P 500 a 0,6-percentného rastu paneurópskeho indexu STOXX 600. Za pokračovaním ich rastu stálarozširujúca saséria zverejnených makrodát, ktorá hovorí o zvoľňovaní inflačných tlakov vo svete vďaka zlepšovaniu logistických reťazcov, stabilizácii cien komodít, ako aj pre deštrukciu dopytu pri ekonomickom spomaľovaní (aj s prispením utiahnutia menovopolitických skrutiek centrálnymi bankami). Toďalej podporuje očakávania, že centrálni bankári budú postupovať pomalšie pri ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb. Plusom pre akcie, najmä na ázijských trhoch na čele s Čínou a Hongkongom, sú aj čoraz viac sa šíriace správy, aj náznaky čínskych úradov, že sa chystá zmena politiky nulovej tolerancie kovidu v krajine, čo by malo podporiť jej spomaľujúci sa rast. To sa pretavilo do rastu indexu MSCI Emerging Markets o 3,5 percenta, k čomu prispelo aj oslabenie dolára.

Dlhopisové trhy

Výnosy na dlhopisových trhoch pokračovali pred koncom roka v poklese, keď zverejňované dáta rastu spotrebiteľských cien, najmä v Spojených štátoch, sa ukázali väčšie ako očakávané spomalenie dynamiky. Okrem toho aj mnohé predstihové indikátory potvrdzovali, že cenové tlaky vo svetovej ekonomike ustupujú, keď sa stabilizuje ponuková strana komodít a rozširujú sa úzke hrdlá dodávateľských reťazcov s normalizáciou cien kontajnerovej dopravy pri súčasnom spomalení agregátneho dopytu pre ochladzovanie ekonomickej aktivity. To bude vytvárať priestor na to, aby centrálni bankári pokračovali v trende sprísňovania menovej politiky obozretnejšie a pomalšie, čo naznačil aj šéf Fedu Jerome Powell. 10-ročný americký výnos tak v minulom týždni klesol o 20 bázických bodov k úrovni 3,5 percenta, pričom 10-ročný nemecký odovzdal 13 bázických bodov a zatváral na úrovni 1,85 percenta. Z poklesu dlhopisových výnosov pri zvýšenej ochote podstupovať riziko, čo viedlo ku kompresii rizikových prirážok, profitovali podnikové dlhopisy najmä v neinvestičnom pásme a aj emerging dlh, a to aj v dôsledku efektu slabšieho dolára.

Komoditné trhy

Kombinácia pádu amerických dlhopisových výnosov a oslabenia dolára znamenala v ostatných dňoch masívne zisky pre zlato, ktoré sa posunulo nad 1 800-dolárovú métu pri 3,2-percentnom minulotýždňovom zisku, a rástli aj ďalšie vzácne kovy. Rastúce očakávania relaxácie politiky nulovej tolerancie kovidu v Číne podporili priemyselné kovy. Ropa sa na prelome novembra a decembra začala odrážať z 11-mesačných miním, pričom WTI sa vrátila nad 80 dolárov a Brent nad 85-dolárovú métu, pred bezprostredným začiatkom embarga na jej dovoz z Ruska do EÚ a po správach o tom, že Čína plánuje uvoľniť prísne koronalockdownové reštrikcie. Naopak, obavy zo straty momenta rastu globálnej ekonomiky išli do úzadia.

Devízové trhy

Výhľady spomaľovania (nielen) americkej inflácie v kombinácii s holubičo prijatým vystúpením šéfa Fedu Jay Powella minulý týždeň o tom, že už od decembra by mohla americká centrálna banka spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb pri všeobecnom náraste ochoty podstupovať riziko, sa pretavili do ďalšieho oslabenia dolára voči košu hlavných svetových mien. Vzájomný výmenný kurz eura voči doláru sa dostal už nad 105 dolárových centov, čo sú päťmesačné maximá. Euru pomohol aj ďalší pokles obáv z nedostatku plynu v Európe počas zimy.