Nie je žiadnym prekvapením, že stredná trieda Američanov vníma bohatstvo tam, kde je domov. Pre domácnosti, ktoré spadajú do škály s čistou hodnotou majetku do 471-tisíc dolárov, predstavuje kombinácia bývania a dôchodkových účtov v priemere až 80 percent ich celkového bohatstva. Aktíva ako akcie a podielové fondy tvoria v tejto príjmovej skupine len približne 4 percentá bohatstva, čo čiastočne odráža trend poklesu účasti na akciových trhoch v posledných rokoch.

S rastúcim príjmom sa toto rozloženie začína výraznejšie meniť. Domácnosti, ktoré spadajú do pásma vyšších príjmov s čistým majetkom do 10,3 milióna dolárov, tvoria v USA 20 percent najbohatších domácností. Pre túto skupinu tvorí vlastné bývanie len štvrtinu koláča majetku. Naopak, domácnosti vykazujú vyššiu kombináciu finančných aktív, akými sú akcie a podielové fondy, ale aj obchodný kapitál a nehnuteľnosti. Takmer polovica domácností v tejto skupine vlastní ďalšiu nehnuteľnosť ako istú formu investície. Keďže domácnosti sa stavajú bohatšími, majú tendenciu držať nižší podiel likvidných aktív v porovnaní s ostatnými zložkami majetku.

Pri jednom percente najbohatších amerických domácností s čistým majetkom nad 10,3 milióna dolárov tvorí vlastná nehnuteľnosť využívaná na bývanie len 7,6 percenta aktív. Naopak, takmer polovicu aktív tvoria obchodný kapitál a ďalšie nehnuteľnosti. Jedným z najvýraznejších znakov ultra bohatých domácností je oveľa vyššia úroveň vlastníctva finančných aktív.

Graf 1: Rozloženie bohatstva amerických domácností podľa výšky príjmu a jednotlivých aktív (v %)

/data/MediaLibrary/articles/15348/grafef1.pngZdroj: www.federalreserve.gov/Survey of Consumer Finances

V skutočnosti jedno percento najbohatších domácností vlastní až 40 percent všetkých akcií vo vlastníctve domácností. Päť percent najbohatších domácností vlastní až viac ako 70 percent akcií. Celkovo top 20 percent najbohatších domácností vlastní viac ako 93 percent akcií.

Graf 2: Koncentrácia akcií vo vlastníctve najbohatších domácností (v %)

/data/MediaLibrary/articles/15348/grafef2.pngZdroj: www.federalreserve.gov/Survey of Consumer Finances