Ide pritom o najrýchlejšiu jeho rely o 100 percent po medveďom trende od druhej svetovej vojny. Trvalo mu to pritom len 354 obchodných dní. Zároveň sa zdá, že vďaka očkovaniu, neutíchajúcim fiškálnym a menovým stimulom a oživovaniu ekonomiky bude akciová horúčka pokračovať. Podiel nákupných odporučení je v USA najvyšší od roku 2002, priemerná cieľová úroveň spomínaného indexu S&P 500 sa blíži k magickej päťtisícke a na výraznejšiu korekciu sa už čaká takmer 200 obchodných dní.

/data/MediaLibrary/articles/19975/graf-tyzdna.png