Report tvrdí, že skepsa ohľadne svetového ekonomického vývoja v budúcom roku sa prestala zhoršovať, k čomu prispeli stávky na silnejší rast čínskej ekonomiky, ktorá už začína uvoľňovať rigidnú politiku nulovej tolerancie koronavírusu.

Graf 1: Skepsa okolo rastu svetovej ekonomiky sa prestala zhoršovať

/data/MediaLibrary/articles/45762/graf-1-skepsa-okolo-rastu.png

To sa odzrkadlilo v skutočnosti, že podiel investičných manažérov, ktorí očakávajú slabšiu ekonomiku v budúcom roku, klesol na 69 percent z novembrových 73 percent. Vskutku, revízie globálneho hospodárskeho rastu na budúci rok, ktorý bude nižší ako tohtoročný, sa prestali posúvať nadol. Navyše, až tri štvrtiny opýtaných očakávajú, že čínska ekonomika porastie v roku 2023 rýchlejšie ako v práve sa končiacom, čo je masívny posun z 13 percent pred mesiacom, keď len máločo naznačovalo, že tvorcovia politík v Pekingu pristúpia k relaxácii covidových pravidiel.

Graf 2: Odhady rastu kľúčových svetových ekonomík v budúcom roku sa prestali zhoršovať

/data/MediaLibrary/articles/45762/graf-2-odhady-rastu-klucovych.png

Zdroj: J&T BANKA, Bloomberg

Rekordných 90 percent správcov aktív si myslí, že inflácia v nasledujúcich 12 mesiacoch klesne, čo je aj očakávanie širokého spektra ekonomických analytikov, keď sa zlepšujú logistické reťazce, konsolidujú sa ceny komodít a súčasne prichádza k deštrukcii agregátneho dopytu pre ekonomické spomalenie, ku ktorému čiastočne prispeli aj reštriktívne kroky centrálnych bánk. Nižšie inflačné tlaky sa pretavujú aj do rastúceho presvedčenia manažérov v pokles trhových dlhopisových výnosov. 

Graf 3: Medzi manažérmi rastie presvedčenie, že inflácia sa v budúcom roku spomalí

/data/MediaLibrary/articles/45762/graf-3-medzi-manazermi.jpg

Nižšie úročenie dlhopisov ako dôležitého diskontného faktora sa začína pretavovať aj do obratu rizikovej averzie.

Graf 4: Averzia voči riziku by sa mohla v budúcom roku znižovať

/data/MediaLibrary/articles/45762/graf-4-averzia-voci.jpg

Na druhej strane portfólio manažéri sú prevážení voči dlhopisom v porovnaní s akciami najviac od apríla 2009. Súvisí to s tým, že 91 percent z nich čaká korporátnu ziskovú recesiu v budúcom roku. Až 27 percent z nich si preto myslí, že štátne dlhopisy by mohli byť aktívom s najlepšou návratnosťou v budúcom roku.

Graf 5: Investori sú najviac od roku 2009 podvážení voči akciám v porovnaní s dlhopismi

/data/MediaLibrary/articles/45762/graf-5-investori-su-najviac.jpg