Globálna trhová kapitalizácia akciových búrz klesla od začiatku roka približne o 25 biliónov dolárov hlboko pod 100-biliónovú métu. Nálada na trhoch sa výrazne zhoršila a (nielen) Wall Street klesla z historických maxím už o vyše 20 percent a dostala sa tak do medvedieho teritória v dôsledku kombinácie očakávaní rýchlonohého zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami pre akútnu potrebu tlmenia vysokej inflácie pri komoditnom ponukovom šoku a geopolitickej a makroekonomickej neistoty aj pre ukrajinskú krízu, čo vyvoláva obavy z príchodu recesie.

Graf 1: Pokles globálnej trhovej kapitalizácie

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-1-pokles-globalnej-trhovej-kapitalizacie.gifZdroj: Bloomberg

Začiatok cyklu zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami sa pretavil do rastu výnosov, a teda poklesu cien na dlhopisových trhoch. Agregátne klesol index cien dlhopisov približne o 15 percent, čím sa dostal na päťročné minimá, keď sa 10-ročný americký výnos priblížil k 3,5 percenta, čo predstavuje 11-ročné maximá pri raste 10-ročného nemeckého výnosu nad 1,6 percenta na najvyššie úrovne od roku 2014.

Graf 2: Index cien dlhopisov stratil od začiatku roka približne 15 percent

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-2-index-cien-dlhopisov-stratil-od-zaciatku-roka-priblizne-15-percent.gifZdroj: Bloomberg

Objem dlhopisov s negatívnym výnosom klesol na najnižšie úrovne od roku 2015 pod dva bilióny dolárov, pričom počas dna koronakrízy presahoval 18 biliónov dolárov a ešte na začiatku roka sa pohyboval na 12 biliónoch dolárov.

Graf 3: Objem dlhopisov so záporným výnosom rýchlo klesol

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-3-objem-dlhopisov-so-zapornym-vynosom-rychlo-klesol.gifZdroj: Bloomberg

Súčasné ukončovanie kvantitatívneho uvoľňovania viacerými centrálnymi bankami sa pretavilo pri zvýšenej averzii voči riziku aj do rozšírenia rizikových prirážok ako pri štátnych, tak aj v prípade podnikových dlhopisov.

Graf 4: Rizikové prirážky rastú pri podnikových dlhopisoch v investičnom aj neinvestičnom pásme na oboch brehoch Atlantického oceánu

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-4-rizikove-prirazky-rastu-pri-podnikovych-dlhopisoch-v-investicnom-aj-neinvesticnom-pasme-na-oboch-brehoch-atlantickeho-oceanu.pngZdroj: Morgan Stanley

Graf 5: Rastú aj rizikové prirážky štátnych dlhopisov nízkokonkurencieschopných a vysokozadlžených periférií eurozóny voči nemeckým sadzbám

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-5-rastu-aj-rizikove-prirazky-statnych-dlhopisov-nizkokonkurencieschopnych-a-vysokozadlzenych-periferii-eurozony-voci-nemeckym-sadzbam.pngZdroj: IIF. com

Synchrónny pokles cien akcií a dlhopisov tak vyústil do jedného z najväčších drawdownov hodnoty 60/40 portfólií, ktoré obsahujú 60 percent akciovej zložky a 40 percent dlhopisovej zložky. V prípade amerických investorov padlo takéto portfólio od začiatku roka takmer o 20 percent.

Graf 6: Poklesy hodnoty 60/40 porfólia

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-6-poklesy-hodnoty-60-40-porfolia.jpgZdroj: Bespoke Investment Group

Jedinou triedou aktív z tých hlavných, ktorým sa darí v tomto roku, sú komodity, kde vo všeobecnosti ponuka nestíhala reagovať na rýchle postcovidové oživenie dopytu. Navyše k vysokým cenám komodít prispeli aj ukrajinská kríza, nepriaznivé počasie, nelogická zelená energetická politika či narušené dodávateľské reťazce. Index cien komodít sa posunul od začiatku roka približne o 30 percent, pričom od dna koronakrízy je vyššie asi o 120 percent a dosahuje 11- ročné maximá, keď sa vyššie ceny netýkajú len energií či kovov, ale aj agrokomodít.

Graf 7: Ceny komodít sú na multiročných maximách

/data/MediaLibrary/articles/21528/graf-7-ceny-komodit-su-na-multirocnych-maximach.gifZdroj: Bloomberg