Developer logistických ploch CTP oznámil za 1Q22 růst čistých nájemních příjmů o 37 % r/r na 107,2 mil. EUR. Nárůst byl dán především akvizicemi, přičemž růst nájmů v již existujících plochách byl 4,8 %. Společnost uvedla, že se postupně daří přenášet inflaci do nájmů. Společnost zaznamenala v 1Q22 meziročně nižší přecenění developerských projektů, což bylo způsobeno vyššími cenami stavebních prací. To vedlo i přes růst nájemních výnosů k celkovému poklesu čistého zisku meziročně o 39 % na 60,2 mil. EUR či 0,14 EUR na akcii. Čistá hodnota hmotných aktiv na akcii (NTA) vzrostla meziročně z 9,35 na 12,33 EUR. Akcie CTP se tak nyní na ceně 13,32 EUR obchodují se zhruba 8% prémií vůči čisté hodnotě aktiv na akcii. Šéf společnosti Remon Vos uvedl, že nedávné světové události vedou ke snaze zvýšit stav zásob výrobků, což je pozitivní pro poptávku po logistických plochách. Výsledky hodnotíme neutrálně.