CME: Poslední informace posilují šance na převzetí

AT&T zmiňuje prodej CME

V našem reportu z 1. 4. 2019 jsme uvedli, že vidíme zvýšenou pravděpodobnost na prodej podílu AT&T v CME (efektivně 75 %) novému majiteli. Našími argumenty byla (1) revize aktiv oznámená společností v březnu, (2) plán většinového majitele AT&T prodávat nejádrová aktiva, (3) výrazné snížení zadlužení CME a (4) konec nejistoty s prodejem aktiv ve Slovinsku a Chorvatsku. V současnosti vnímáme nejistotu některých investorů, že od oznámení revize strategie uplynulo již 5 měsíců, aniž by společnost oznámila jakýkoli výsledek.

Dvě informace z poslední doby však podle nás posilují šance na možné převzetí podílu v CME.  Za prvé, finanční ředitel AT&T John Stephens na konferenčním hovoru 24. 7. konkrétně zmínil podíl AT&T v CME jako určený k prodeji. Na otázku týkající se redukce dluhu mimo jiné odpověděl: „Máme akciový podíl ve společnosti zvané CME a její nezávislé představenstvo provádí revizi strategických alternativ. Tedy máme (…) celou sadu věcí, které nám dávají přesvědčení, že dosáhneme intervalu 6 – 8 miliard USD (redukce dluhu – pozn. J&T Banky)…“ Podotýkáme, že tento cíl má AT&T pro letošní rok, přičemž zatím je zhruba z poloviny splněn.

Za druhé, CME uvedla ve své čtvrtletní zprávě, že měla ve 2. kvartále 2019 náklady 2,6 mil. USD na revizi aktiv. Předpokládáme, že šlo o především o poradenské služby spojené s oceněním společnosti a analýzou možných dalších kroků, které budou zvyšovat hodnotu pro akcionáře. Tato poměrně vysoká částka podle nás indikuje, že pro CME je revize aktiv vážný záměr a že chce dosáhnout výsledků v dohledné době.

Rovněž registrujeme spekulace z médií, které hovořily především o české skupině PPF a americké společnosti Discovery jako o potenciálních kupcích podílu v CME. Podle článku ze slovenských Hospodárských novin (12. 8. 2019) již Discovery mezi zájemci není a zůstává pouze PPF. Zároveň však článek uvádí, že jednání o ceně odložila transakci z přelomu července a srpna o měsíc.

Naše zhodnocení a výhled

Výrok finančního ředitele AT&T negarantuje, že dojde k prodeji CME, ale podle nás posiluje šanci, že AT&T bude chtít svůj podíl v CME maximálně zpeněžit. To by naznačovalo, že má za cíl prodat celý 75% podíl ve společnosti. Nelze vyloučit ani prodej jednotlivých částí CME, avšak takový postup by byl časově náročnější a neodpovídal by zcela cílům AT&T. V našem reportu z 1. 4. 2019 jsme uvedli, že odhad možné transakční ceny je obtížný vzhledem k tomu, že se další televizní stanice ze střední a jihovýchodní Evropy neobchodují na burze a že v posledních letech neproběhlo mnoho srovnatelných transakcí. Transakce, které proběhly, podle nás implikují možné ocenění CME v širokém intervalu 4,4 – 9,3 USD/akcie. Připomínáme, že pokud by AT&T prodalo většinový podíl v CME, který včetně preferenčních akcií dosahuje 75 %, nový vlastník by nemusel učinit povinnou nabídku na odkup minoritním akcionářům. CME totiž sídlí na Bermudských ostrovech, jejichž legislativa takovou povinnost neukládá. Bylo by na novém vlastníkovi, zda bych chtěl získat i minoritní podíly či nikoli.

CME reportovala za 2Q19 opět silnou sadu čísel, které potvrzují naše nákupní doporučení na její akcie. Podotýkáme, že naše cílová cena na akcie CME 5,3 USD (120 Kč) je odvozena z fundamentální analýzy (tj. z diskontovaného cash flow, viz report z 1. 4. 2019) a je nezávislá na prémii či diskontu, který by se mohl objevit při případné transakci. Vzhledem k současné tržní ceně 4,56 USD a naší cílové ceně 5,3 USD tak nadále doporučujeme akcie Koupit a případné převzetí podílu v CME vidíme jako možný dodatečný faktor v rozhodování investorů.

cme-19-08-19-cz.pdf