VIG dnes pořádá valnou hromadu akcionářů, na které by se mimo jiné měla schválit dividenda ze zisku minulého roku ve výši 1 EUR na akcii (4,4% hrubý dividendový výnos). Zároveň je dnes poslední den, kdy se akcie pojišťovny obchodují s právem na tuto dividendu.