Patrik Hudec
 • Patrik Hudec
 • analytik
 • +421 904 744 519
 • hudec@jtbanka.sk
Stanislav Pánis
 • Stanislav Pánis
 • analytik
 • +421 911 821 577
 • panis@jtbanka.sk
 • ECB ponechala úrokové sadzby aj kvantitatívne uvoľňovanie nezmenené. So zmenou inflačného cielenia na rovné dve percentá sa neočakáva zvyšovanie sadzieb najmenej do roku 2023.

Správy z finančných trhov

Akciové trhy

Americké akcie v nevýraznom obchodovaní mierne posilňovali a pohybovali sa v blízkosti svojich historických maxím. Mix slabších údajov z trhu práce a solídneho pokračovania výsledkovej sezóny za druhý kvartál výraznejší impulz nepriniesol. S rastúcou cenou ropy sa darilo energetike a taktiež technológiám, kde investori navyšujú dlhé pozície pred očakávanými výsledkami hospodárenia miláčikov trhu, ktoré budú reportované budúci týždeň. Blue chips index Dow Jones si pripísal 0,07 percenta, širší index S&P 500 sa zvýšil o 0,2 percenta a technologický Nasdaq Composite vzrástol o 0,36 percenta. Európske akcie sa na jasnom smere nezhodli, keď aj napriek podpornej rétorike ECB, ktorá tak skoro ešte nezačne so sprísňovaním svojej menovej politiky, zrážali londýnsku burzu obavy z koronavírusu a jeho negatívnych dopadov na ekonomiku. Paneurópsky index STOXX Europe 600 pridal 0,56 percenta, nemecký DAX spevnil o 0,6 percenta, zatiaľ čo britský FTSE 100 odpísal 0,43 percenta.  

Dlhopisové trhy

Po prekvapivom náraste žiadostí o podporu v nezamestnanosti mierne poklesli americké výnosové krivky. 10-ročný benchmark sa znížil o 1,5 bázického bodu na 1,27 percenta. Po holubičom zasadnutí ECB, po ktorom trh nepočíta so zvyšovaním úrokových sadzieb najmenej tri roky, klesali výnosy naprieč celou eurozónou. Nemecká desiatka poklesla o tri bázické body na – 0,42 percenta.

Komoditné trhy

S klesajúcimi výnosmi a silnejším dolárom sa zlato konsolidovalo na 1806 dolároch. Ropa v očakávaní rastúceho dopytu dohnala akciové trhy a kompletne vymazala hlboký pondelkový prepad. Americká ľahká ropa WTI pridala dve percentá na 71,7 dolárov za barel a severomorský benchmark, ropa brent, poskočila o 1,5 percenta na 73,6 dolárov za barel.

Devízové trhy

Na devízovom trhu posilňoval, aj napriek slabšiemu vývoju na trhu práce, americký dolár, ktorý ťažil zo slabosti eura. To síce najprv pozitívne reagovalo na ECB, ktorá prisľúbila, že úrokové sadzby zostanú na rekordne nízkej úrovni ešte dlhý čas, neskôr však o všetky zisky prišlo a voči doláru oslabilo o 0,2 percenta na 1,1768 EUR/USD.

Dôležité ekonomické správy

 • ECB ponechala na svojom včerajšom zasadnutí úrokové sadzby na rekordnom minime nula percent. Bez zmeny zostali taktiež programy nákupu aktív. ECB však predstavila nový prístup k menovej politike, ktorý naznačuje dlhšiu podporu ekonomike eurozóny. Potom ako centrálna banka zmenila svoju stratégiu a zvýšila inflačný cieľ symetricky na rovné dve percentá, chce so zvyšovaním sadzieb čakať až bude tento cieľ dosiahnutý s dostatočným predstihom pred koncom jej projekčného horizontu. Správa tak posúva očakávania prvého zvyšovania úrokových sadzieb od roku 2011 ďalej do budúcna. ECB totiž podľa vlastných odhadov nedosiahne dvojpercentného limitu najmenej v najbližších dvoch rokoch. Tento rok by mala inflácia dosiahnuť 1,9 percenta, v budúcom roku sa však očakáva jej pokles na 1,5 percenta a v roku 2023 1,4 percenta.
 • Spotrebiteľská nálada v eurozóne v júli prekvapivo poklesla z -3,3 na -4,4 bodu. Za poklesom dôvery stojí vzostup počtu nakazených delta variantou koronavírusu v systémovo dôležitých krajinách na západe, ktorý ohrozuje očakávané silné tempo hospodárskeho rastu v treťom kvartáli. Výhľad však zostáva naďalej priaznivý, pokiaľ v najbližších mesiacoch nedôjde k ďalšiemu sprísňovaniu reštrikcií.
 • Predaje starších domov v USA v júni vzrástli o 1,4 percenta na celoročné prepočítané tempo 5,86 milióna.
 • Index Aktivity chicagského Fedu v júni klesol z májových 0,26 bodu na 0,09 bodu.
 • Index priemyslovej aktivity kansaského Fedu vyskočil z júlových 30 bodov na júlových 41 bodov.
 • Index predstihových ukazovateľov americkej ekonomiky vzrástol v júni o 0,7 percenta, zatiaľ čo trh očakával nárast o 0,9 percenta.
 • Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v minulom týždni stúpol z 368 na 419 tisíc, čo bolo najviac za ostatné dva mesiace. Narušil sa tak trend pokovidového oživenia na trhu práce, keď trh očakával, že poklesnú na 350 tisíc. Pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti síce ubudlo, ale menej ako sa predpokladalo. Trh očakával pokles na 3,1 milióna, avšak poklesli z 3,265 milióna na 3,236 milióna.         

Kľúčové očakávané udalosti

 • Dnes bude zverejnená dôvera britských spotrebiteľov za júl, ako aj maloobchodné tržby v krajine za predchádzajúci mesiac.

 • Naviac budú zverejnené predbežné odhady indexov nákupných manažérov za júl vo Veľkej Británii, Nemecku, eurozóne a USA.

Zaujalo nás

Káva na šesťročných maximách

Ceny kávy Arabica vzrástli kvôli stenčovaniu celosvetových zásob plodiny na najvyššie priečky za posledných takmer sedem rokov. Výnosy zberu plodiny v tomto roku znižuje sucho a vyhliadky produkcie v nasledujúcej sezóne ešte znížili dva mrazy v Brazílii, ktoré boli najhoršie od roku 1994 a prinútili farmárov postihnuté stromy orezať. K tomu rastúci dopyt s uvoľňovaním protipandemických opatrení a otváraním kaviarní zhoršuje už tak nedostatok na strane ponuky. Naviac, dodávateľské reťazce poškodzujú logistické problémy, vrátane vysokých nákladov na prepravu.

 

Slovníček pojmov

Bázický bod (bps)
100 bázických bodov = 1,00 %; najčastejšie sa používa pri zmenách úrokových sadzieb; skratka bps (anglicky basis points)
Book value účtovná hodnota
hodnota spoločnosti pripadajúca akcionárom; Book value = Aktíva – Záväzky spoločnosti
BRICS
skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika
CAGR priemerná ročná miera rastu
za určité obdobie (napr. CAGR 2001- 2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate)
CAPEX investičné výdavky
obvykle na nadobudnutie dlhodobého majetku (stroje, nehnuteľnosti) (anglicky: CAPital EXpenditures)
Continuiing Claims
pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti
CPI
index spotrebiteľských cien (anglicky: Consumer Price Index)
ECB
Európska centrálna banka (anglicky European Central Bank)
FED
americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)
GDP
– hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)
Industrial Production
priemyselná výroba
Initial Jobless Claims
nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
m/m
medzimesačná zmena (anglicky: month on month)
MMF
Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund)
New Home Sales
predaje nových domov
Non-farm payrols
tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA
OPEC
Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries)
PMI
– Index nákupných manažérov, Manufacutring – vo výrobe, Services – v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index)
q/q
medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter)
UoM Confidence
– index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan
w/w
medzitýždenná zmena (anglicky: week on week)
ytd
obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date)

Disclaimer

Sme zodpovedná firma a myslíme si, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme sa s hrozbou korona vírusu vyrovnali čím skôr. Preto naši zamestnanci až do odvolania pracujú z domu, čím plne rešpektujeme odporúčania štátnych orgánov. Z tohto dôvodu Vám budeme dočasne posielať Ranný prehľad trhov v takejto zjednodušenej podobe, ktorá Vám však naďalej prinesie všetky potrebné informácie z diania na svetových trhoch. Ďakujeme za porozumenie.

Tento dokument pripravila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, a môže byť reprodukovaný len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, pričom akýkoľvek neoprávnený zásah sa zakazuje. Dokument podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na informatívny charakter informácií v tomto dokumente, tieto nie sú právne záväzné a J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky za ne nezodpovedá a neoveruje ich. Okrem informácií môže tento dokument obsahovať alebo obsahuje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. Informácie a názory obsiahnuté v tomto dokumente boli získané zo zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, ale J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, neručí za ich správnosť a úplnosť. J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy, ktoré môžu vzniknúť klientom alebo tretím osobám, ak sa rozhodnú využiť informácie obsiahnuté v tomto dokumente.

Tento dokument nemôže byť považovaný za náhradu poskytovania individuálneho investičného poradenstva. Investori musia uskutočňovať vlastné posúdenie vhodnosti a primeranosti investície do akéhokoľvek v tomto dokumente uvedeného finančného nástroja, založené na jeho podstate a rizikách spojených s príslušným finančným nástrojom, ich vlastnej investičnej stratégii a ich osobných pomeroch a finančnej situácii. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je investičným odporúčaním alebo priamym osobným odporúčaním; tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je návrhom, odporučením ani podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno spoliehať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Upozorňujeme, že s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. Upozorňujeme Vás na riziká pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch. Pre bližšie informácie sa prosím informujte na stránke banky https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/disclaimer/ alebo nás kontaktujte. Dôrazne upozorňujeme investorov, aby kontaktovali svojich vlastných investičných poradcov za účelom poskytnutia potrebných upozornení, vysvetlení a individuálneho investičného poradenstva.

Tento dokument slúži len na informačné účely a (i) nepredstavuje žiadnu ponuku na predaj alebo upísanie alebo výzvu na podávanie návrhov na kúpu alebo upísanie akýchkoľvek finančných nástrojov alebo cenných papierov (ii) nie je akoukoľvek ich propagáciou. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné a primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch a časovom horizonte investície alebo v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou. Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom a hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať, a to aj v dôsledku menových výkyvov. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov, nástrojov peňažného trhu, investičných nástrojov alebo cenných papierov tu uvedených. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností nás prosím kontaktujte.

Zdroj dát v tomto dokumente je Bloomberg L.P., pokiaľ nie je uvedené inak.