Výrobce obuvi Prabos reportoval nárůst tržeb v prvním pololetí tohoto roku o 77,2 % na 230,6 mil. Kč. Tržby dosažené za 1H19 jsou 57,6 % celoročního cíle. Management Prabosu čeká celoroční tržby ve výši 400 mil. Kč. EBITDA dosáhla v 1H19 46,5 mil. Kč (452 % r/r). Provozní zisk je 42 mil. Kč (4,2 mil. Kč loni) a zisk před zdaněním 39,5 mil. Kč (1,5 mil. Kč loni). Zadlužení vzrostlo na 1,7x č. dluh/EBITDA z 1,1x na konci roku 2018. Za lepšími výsledky je podstatný nárůst tržeb, kdy došlo k posunu části zakázek pro bezpečnostní složky z roku 2018 do 2019. Více informací by mohlo být zveřejněno na dnešním START dnu.