Philip Morris ČR (PMČR) zveřejnil dnes ráno své výsledky za 1H21. Nekonsolidované tržby dosáhly 7,5 (-2,1 % r/r) vs. oček. 7,6 mld. Kč. Lehce pod odhady byly tržby na Slovensku s 1,17 (-12,1 % r/r) vs. oček. 1,27 mld. Kč. Vůči naší projekci dosáhlo Slovensko nižšího tržního podílu 56,5 % vs. oček. 57,5 %. Lehce pod odhady skončily i ostatní tržby, a to 1,08 (-11,9 % r/r) vs. oček. 1,15 mld. Kč. Vývoj v ČR, kde tržby dosáhly 5,2 mld. Kč, byl dle očekávání. Bezdýmové produkty dosáhly tržní podíl 11,6 resp. 12,1 v ČR a SR vs. naše projekce 11 % pro oba trhy. Vyšší podíl bezdýmových produktů pak znamenal mimo jiné meziročně nižší provozní marži EBITDA 34,5 % vs. oček. 34,1 %. Lepší než námi očekávaná marže byla dosažena i nižšími než očekávanými personálními náklady ve výši 628 vs. oček. 660 mil. Kč. Absolutní EBITDA byla 2,6 (-7,7 % r/r) vs. oček. 2,6 mld. Kč. Dále pak nižší daň z příjmů ve výši 346 vs. oček. 420 mil. Kč znamenala čistý zisk 1,85 (-5,5 % r/r) vs. oček. 1,81 mld. Kč. 

Celkově byly trendy dle očekávání. Tedy dopad pandemie byl znát především na prodeji tradičních cigaret v ČR (přeshraniční prodeje) a na dalším získávání tržního podílu bezdýmových produktů. To pak mělo dopad na marže. Na druhou stranu výsledky z našeho pohledu dopadly víceméně dle očekávání a hodnotíme je jako solidní. Anualizovaný čistý zisk na akcii 1 348 Kč naznačuje, že by společnost mohla dosáhnout na zajímavou dividendu. 

 

IFRS nekons. (mil. Kč)

1H21

1H20

r/r

oček. J&T

Tržby

7 463

7 621

-2,1 %

7 644

EBITDA

2 578

2 792

-7,7 %

2 609

EBITDA marže

34,5 %

36,6 %

-2,1 p.b.

34,1 %

EBIT

2 205

2 389

-7,7 %

2 234

Čistý zisk

1 851

1 958

-5,5 %

1 813

Čistý zisk na akcii (p.a.)

1 348

1 426

-5,5 %

1 321

Zdroj: PMČR a J&T Banka