Dnešní tisk uvádí, že dle průzkumu GYTS se podíl mladistvých kuřáků za poslední dekádu výrazně snížil. Průzkum uvádí, že podíl kuřáků ve věku 13-15 let v ČR poklesl v roce 2016 na 16,6 % z 33,1 % v roce 2011 a 34,9 % v roce 2007. Tento trend naznačuje, že potenciál budoucích dospělých kuřáků se v ČR snižuje. Alespoň to vyplývá z průzkumu ve zmíněné věkové kategorii. Další roky přechodu do dospělosti mohou samozřejmě statistiky výrazně ovlivnit. Nicméně i tak by to dle nás odpovídalo tzv. modernímu stylu života a celkovému současnému společenskému nastavení. Ač společensky prospěšné, tak z pohledu výrobce cigaret se jedná o možný budoucí negativní dopad přinejmenším do spotřeby tradičních cigaret.