Podle hlášení regulátorovi prodal gen. ředitel Pilulky Petr Kasa další drobný objem akcií firmy na pražské burze. Konkrétně prodal 21. 1. 2022 akcie v objemu 370 ks za cenu 1755 Kč/akcie, tj. v hodnotě cca 650 tis. Kč. Prodané akcie představují pouze cca 0,01 % z akciového kapitálu firmy, nicméně prodeje akcií managementem bývají investory obvykle vnímány negativně.