Společnost PFNonwovens svolává valnou hromadu (VH) na 14. 6. 2019. Rozhodným dnem pro účast na VH je 7. 6. 2019, to znamená, že 4. 6. 20129 se budou akcie PFN naposledy obchodovat s právem účasti na této VH. V souladu s tržním očekáváním není navržena žádná dividenda.