Akciové trhy

Akciové trhy na oboch stranách Atlantického oceánu končili v minulom týždni po pomerne volatilnom obchodovaní v stratách, pod čo sa podpísali najmä opäť rastúce obavy z omicron variantu koronavírusu a všeobecne napätej epidemiologickej situácie, ktorá by mohla naďalej tlmiť ekonomický rast. Skutočnosť, že Fed, ECB a mnohé ďalšie centrálne banky oznámili redukciu monetárnej akomodácie, hrala vedľajšiu úlohu. Trhy z ich krokov neboli v zásade prekvapené a očakávali ich (s výnimkou prekvapivého zvýšenia sadzieb Bank of England). Navyše, malé kroky smerujúce k sprísňovaniu menovej politiky stále neznamenajú zásadný posun v uvoľnených finančných či financujúcich podmienkach, keď vo všeobecnosti centrálne banky sú „behinf the curve“ a reálne úrokové sadzby sú hlboko záporné. Jednoducho sa snažia byť naďalej holubičie v rámci možností. Celkovo široký americký index S&P 500 klesol na týždňovej báze o 1,9 percenta, keď výrazne strácal v závere týždňa aj v dôsledku tzv. „quadruple witchingu“, udalosti, ktorá nastáva tretí piatok na konci kvartálu s exspiráciou opcií na akcie, indexy, akciové futures a indexové futures. Paneurópsky index STOXX 600 klesol o 0,3 percenta.

Dlhopisové trhy

Napriek tomu, že Fed oznámil zrýchlenie taperingu, teda redukcie kvantitatívneho uvoľňovania, a ECB de facto takisto zníži objem nakupovaných aktív, výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov Spojených štátov či Nemecka mali na dlhom konci výnosových kriviek tendenciu klesať. Ich hlavným hýbateľom totiž bolo zvýšené znepokojenie obchodníkov týkajúce sa ďalšej vlny koronavírusu, ktorá by mohla udržiavať tempo globálneho hospodárskeho rastu na prelome rokov na znížených úrovniach. Navyše celkovo dve hlavné centrálne banky sveta doručili len to, čo trhy už mali započítané v cenách. Sprísňovať menovú politiku budú navyše veľmi pozvoľne a predovšetkým Fed je vnímaný ako banka, ktorá je „behind the curve“.

Komoditné trhy

Ropa sa dostala pod predajný tlak s poklesom benchmarku WTI k 70 dolárom a Brent k 73 dolárom, čo predstavuje približne 2- až 3-percentné týždenné straty, keď sa o slovo prihlásil viac omicron variant koronavírusu a s tým súvisiace obavy z pomalšieho ekonomického rastu, ako aj rastu dopytu po komodite. Zlato ako bezpečný prístav pri poklese dlhého konca americkej výnosovej krivky a zvýšených inflačných tlakov pri pretrvávaní prostredia negatívnych reálnych sadzieb a raste neistôt okolo omicron variantu koronavírusu postúpilo k 1 800-dolárovej méte.

Devízové trhy

Obchodovanie na páre EUR/USD bolo v minulom týždni pomerne volatilné a plné obratov. Najskôr mal dolár pred výsledkom dvojdňového zasadnutia Fedu tendenciu posilňovať, keď sa obchodníci obávali pomerne jastrabieho slovníka centrálnej banky vzhľadom na vysoké inflačné tlaky. Banka napokon doručila to, čo trh očakával, teda rýchlejší tapering s možnosťou skoršieho zvyšovania sadzieb, čo viedlo k určitému oslabeniu dolára nad 113 dolárových centov, ktorý pokračoval po tom, ako ECB oznámila menšie ako očakávané navýšenie APP programu nákupu aktív po tom, ako v marci 2022 vypne pandemický program PEPP. Napokon vzájomný výmenný kurz eura voči doláru klesol pod 112,5 dolárového centa, k čomu prispelo risk off prostredie so zvýšenou averziou voči riziku v dôsledku obnovy obáv z omicron mutácie koronavírusu. Navyše, celkovo je zrejmé, že Fed v budúcom roku bude zvyšovať sadzby, pravdepodobne trikrát po 25 bázických bodov, kým v ECB tento scenár nie je pravdepodobný.