O2 CR zveřejnila na svých stránkách pravidelný report výsledku odkupu vlastních akcií za období 26.-30. 8. 2019, který byl poprvé nenulový od roku 2017. Společnost v 35. týdnu letošního roku odkoupila 95,8 tis. kusů vlastních akcií. Znovuobnovení procesu odkupu vlastních akcií by mohlo napomoci stabilizovat cenu akcie, která se dostala na úrovně z roku 2016.