Výsledky
O2 CR zveřejní svá čísla za 4Q19 v pondělí 27. 1. 2020 po zavření obchodování na BCPP. Očekáváme meziroční posun celkových tržeb lehce výše o 0,8 % r/r na 9,9 mld. Kč. Hlavním důvodem pro meziročně vyšší tržby by měl být protentokrát solidní výsledek z domácích fixních linek (oček. +3,3 % r/r).
Provozní zisk EBITDA projektujeme ve výši 3,2 mld. Kč či 12,7% růstu. Marže EBITDA by měla vzrůst na 32,1 % (+3,4 p.b.). Odpisy a amortizaci vidíme na 1,4 mld. Kč (+20 % kvůli dopadu IFRS 15 a 16), což by mělo znamenat provozní zisk EBIT ve výši 1,78 mld. Kč (8,6 % r/r). Výrazně meziročně vyšší budou finanční náklady (oček. 120 vs. 61 mil. Kč r/r), kde kromě IFRS 16 bude mít vliv i nově emitovaný dluh. Čistý zisk by pak měl dosáhnout 1,3 mld. Kč (+5,7 % r/r).
 
Dividenda
Stejně jako za předloňský rok, tak i za ten minulý očekáváme, že management navrhne celkovou hrubou dividendu v nezměněné výši 21 Kč (8,9% hrubý dividendový výnos). Celková hrubá dividenda se bude skládat z výplaty části čistého zisku z minulého roku plus část emisního ážia. Nicméně neočekáváme, že by tento návrh měl být zveřejněn již u příležitosti zveřejnění výsledků za 4Q19.
 
Souhrn
Pokud jsou naše očekávání správná, tak by investoři mohli být potěšeni silnou úsporou na nákladové straně a tím pádem návratem k růstu na úrovni čistého zisku (oček. +5,7 % r/r na 1,3 mld. Kč). Nevyjasněné zůstanou otázky týkající se především připravované aukce nových kmitočtů, kde je potenciál, že bude odložena a neproběhne v prvním pololetí tohoto roku. Pokud k tomu dojde, může to naznačovat větší šanci na ostřejší budoucí konkurenci resp. změnu podmínek připravované aukce.
 
Neočekáváme, že by se měla posunout situace kolem výtky EK v případě sdílení sítí s T-Mobilem. Zde očekáváme, že by k dalšímu posunu mohlo dojít až v 2Q20. Náš základní scénář nepočítá s finančním postihem.
 
Investoři se rovněž zaměří na bližší komentáře k vlivu nově představených tzv. „flat“ datových tarifů na výkonnost společnosti.
 
Celkově se domníváme, že by zveřejněné informace mohly vyvolat lehce pozitivní náladu, pokud budou naše projekce naplněny.