O2 CR v pátek 1. 11. zveřejní své výsledky za 3Q19. Očekáváme 0,5% růst celkových tržeb na 9,7 mld. Kč. Růst pochází především ze Slovenska, kde očekáváme +3,6 % na 2,0 mld. Kč. Růst v datových službách by měl pomoci domácím mobilním linkám k 0,5% růstu a naopak slabší ICT služby by měly způsobit 1,4% r/r pokles ve fixních linkách. Úspory v provozních nákladech a změna účetního standardu IFRS 16 by pak měly zlepšit EBITDA marži na 31,8 % (+1,0 p.b. r/r). Absolutní EBITDA by měla dosáhnout 3,1 mld. Kč (+3,9 % r/r). Čistý zisk by měl poklesnout o 10,5 % r/r na 1,3 mld. Kč kvůli růstu odpisů a amortizace (vliv IFRS 16).

Očekáváme, že investoři stejně jako v případě předchozích kvartálů mohou negativně vnímat pokles čistého zisku, i když je zapříčiněn spíše aplikací nového účetního standardu. Naopak potěšit by měl růst provozní EBITDA marže. Investoři se rovněž zaměří na komentáře k novým datovým tarifům a jejich očekávanému vlivu na hospodaření. Dále na výtky EK ke sdílení sítí s T-Mobile či k aukci nových frekvencí.

 

O2 CR, kons. v mil. Kč

Oček. 3Q19

3Q18

r/r

TRH

Tržby

9 672

9 626

0,5 %

9 705

EBITDA

3 080

2 965

3,9 %

3 155

EBITDA marže

31,8 %

30,8 %

1,0 p.b.

32,4 %

EBIT

1 728

1 892

-8,7 %

1 810

Čistý zisk

1 290

1 441

-10,5 %

1 351

Zdroj: O2 CR a J&T Banka