O2 CR zveřejní zítra (10. 5.) v ranních hodinách své výsledky za 1Q19. Očekáváme, že celkové tržby mírně vzrostou o 0,8 % r/r na 9,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj v případě tržeb táhne především Slovensko (oček. +3,9 % r/r), i za pomoci směnného kurzu. Naopak fixní linky jsou stále pod tlakem (oček. -2,1 %) kvůli pokračující erozi klientské základny. Očekáváme provozní zisk EBITDA ve výši 2,9 mld. Kč (+12,8 % r/r). Zde měl výrazný vliv nový účetní standard IFRS 16, který přesunul některé provozní náklady do položky odpisů. Naopak vyšší odpisy (+48 % r/r) by měly znamenat, že se čistý zisk meziročně sníží o 6,6 % na 1,24 mld. Kč.

Investoři budou sledovat, jak společnost hodlá reagovat na současný politický tlak na snížení cen mobilních dat a případné komentáře k připravované aukci 5G. Celkově je naše projekce mírně optimističtější na úrovni EBITDA než trh očekává, ale to přisuzujeme především vlivu IFRS 16. Nicméně i tak, pokud se naše projekce naplní, tak bychom očekávali kladnou reakci trhu. 

 

O2 CR, kons. v mil. Kč

1Q19e

1Q18

y/y

TRH

Tržby

9 293

9 216

0,8 %

9 288

EBITDA

2 940

2 606

12,8 %

2 775

EBITDA marže

31,6 %

28,3 %

3,4 p.b.

30,0 %

EBIT

1 640

1 724

-4,9 %

1 536

Čistý zisk

1 242

1 329

-6,6 %

1 183

Zdroj: O2 CR, J&T Banka