Jeden z najvýznamnejších európskych maliarov tvoril v 17. storočí. Túto jeho štúdiu označujú aj ako portrét Krista. Má zopäté ruky a naklonenú hlavu ako pri modlitbe. Očakáva sa, že sa predá za sumu okolo 6 miliónov libier. Cenu nezvyšuje len meno samotného autora, ale aj fakt, že na obraze sú zrejme jediné dochované odtlačky jeho prstov.

Objavili ich počas skúmania a reštaurovania obrazu. Použili pri tom analýzu pigmentu i röntgenové a infračervené snímkovanie. V originálnej vrstve farby pri dolnom okraji pritom odhalili odtlačky dvoch palcov. Znamená to, že niekto chytil plátno ešte v čase, keď boli farby mokré. Zrejme ho dával dolu zo stojana a držal ho tak, že prsty boli na zadnej strane plátna a palce na jeho prednej, pomaľovanej časti.

/data/MediaLibrary/articles/14427/rembrandt.jpgzdroj: Rembrandthuis.nl

Nemôžu si byť istí

Problém je v tom, že experti si nemôžu byť 100-percentne istí, že odtlačky sú naozaj Rembrandtove. „Je isté, že niekto sa dotkol obrazu hneď po tom, čo bol dokončený. Pokiaľ vieme, nie sú známe žiadne odtlačky Remrandta na iných maľbách, ktoré by sme mohli porovnať. Objav týchto stôp v originálnej vrstve farby však robí spojitosť s maliarom veľmi pravdepodobnou,“ povedal George Gordon zo Sotheby´s.

Rembrandt žil v rokoch 1606 až 1669. Je známy najmä biblickými scénami a tiež autoportrétmi. Praxcoval veľmi rýchlo a na svoju dobu vytvoril veľké množstvo obrazov. To sa potvrdilo aj pri tejto štúdii, ktorá vznikla okolo roku 1655. Analýza totiž ukázala, že vznikla počas jedného jediného sedenia. To ešte viac zvyšuje šancu, že odtlačky sú naozaj autorove. „Vieme, že pracoval rýchlo a cítiť to aj z tohto obrazu,“ pokračoval Gordon a dodal: „Ukazuje to, že Rembrandt bol s maľbou spokojný, keď bola ešte mokrá. Predpokladám, že ľudia budú teraz hľadať odtlačky aj na ďalších jeho dielach.“