Míra nezaměstnanosti v dubnu podle očekávání klesla o 3 desetiny na 2,7 % (3,2 % v dubnu 2019). Podobně jako v březnu stály za poklesem míry nezaměstnanosti z velké části sezónní faktory, jako je rozjezd venkovních prací. Z hlediska dosavadních trendů se nic nemění a dál pokračuje velké pnutí trhu práce. Počet volných míst dosáhl 340 tis. míst, následně na 10 volných míst připadá méně než 6 uchazečů o práci.

Očekáváme, že ze sezónních důvodů míra nezaměstnanosti dál poklesne k hranici 2,5 %. Průměrnou míru nezaměstnanosti za celý rok čekáme 2,7 % (3,2 % v roce 2018).