Výskumný tím štúdie Hodnota umenia a kultúry v oblasti formovania miest skúmal po celej Veľkej Británii, ako kultúrne zázemie daného miesta ovplyvňuje spokojnosť jeho obyvateľov. Pritom zistil, že umenie je rozhodujúce pre budovanie spoločenstiev a pre pocit súdržnosti s daným miestom. Vyše 65 percent respondentov uviedlo, že umenie je pre nich osobne veľmi dôležité v rámci formovania pocitu, že sú súčasťou danej komunity. Respondenti vo všeobecnosti zdôrazňovali umenie a kultúru v súvislosti s integráciou do spoločnosti. Podľa nich rozvíjajú zmysel pre kolektívnu identitu a dávajú priestor na interakciu, vzájomné zoznámenie a na výmenu skúseností.

Štúdia tiež ukázala, že umelecké a kultúrne zázemie je nevyhnutné pre blahobytný život. Takmer polovica respondentov uviedla, že účasť na umeleckých a kultúrnych podujatiach im pomáha získavať a udržiavať si pocit životnej pohody. 55 percent odpovedí tak túžilo po ešte bohatšom kultúrnom programe v mieste ich bydliska. 

/data/MediaLibrary/articles/15855/graf-co-ludi-udrzi-na-danom-mieste-zdroj-artscouncil.org.uk.pngzdroj: Artscouncil.org.uk

To, koľko takých príležitostí sa v okolí nachádza, má podľa štúdie vplyv na rozhodnutie respondentov, či na danom mieste zostanú bývať, alebo začnú uvažovať o presťahovaní do kultúrnejšieho prostredia. Štyridsaťštyri percent respondentov uviedlo, že kvalita umeleckých a kultúrnych ponúk by ovplyvnila ich rozhodnutie zostať na mieste, zatiaľ čo štyridsaťtri percent uviedlo, že to ovplyvňuje ich rozhodnutie presťahovať sa. Zaujímavé je, že obidve tieto čísla mali zhruba rovnocenný význam, ktorý títo ľudia pripisujú kvalite škôl v meste. Štúdia tak naznačuje, že mestá hľadajúce nových obyvateľov musia v rámci svojej marketingovej stratégie propagovať aj exkluzívne umelecké ponuky.

O niečo menšiu dôležitosť umeniu a kultúrnym akciám prisudzujú lokálne podniky. Zatiaľ čo jednotlivci prevažne zdôrazňovali dôležitosť kreatívnych projektov pre svoje šťastie v danom meste, podniky mali zmiešanejšie typy odpovedí. Niektoré uvádzali, že umelecké ponuky pomáhajú prilákať mladých odborníkov a absolventov a zviditeľniť tak mesto či oblasť pre kvalifikovaných pracovníkov. Mnohé však tvrdili, že sú oveľa dôležitejšie veci, napríklad kvalita miestnych škôl. Vedci na základe tohto zistenia navrhli, že by umelecké a kultúrne organizácie mali miestne podniky viac zapojiť do dialógu o potenciálnych možnostiach spolupráce a sponzorstva. A povzbudiť ich, aby boli na „skultúrňovaní“ daného mesta rovnako zainteresovaní ako miestni jednotlivci.

/data/MediaLibrary/articles/15855/graf-ako-je-pre-ludi-dolezite-umenie-a-kultura-zdroj-artscouncil.org.uk.pngzdroj: Artscouncil.org.uk

„Vďaka bohatej umeleckej a kultúrnej ponuke, z ktorej vybrané akcie ľudia pravidelne navštevujú, sa obyvatelia cítia viac spokojní, a preto pravdepodobnejšie zostanú žiť v určitej oblasti,“ komunikujú záver štúdie vedci. Bývalý riaditeľ slávnej galérie Tate a predseda anglickej rady Arts Council Nicholas Serota túto štúdiu vníma ako dôkaz, že umenie je pre ľudí veľmi dôležité. A to by malo mať za následok „zváženie väčších investícií do kultúry“, ako uviedol v eseji pre Guardian na základe zistení z výskumu.

„Veľa miest, ktoré kedysi prosperovali najmä z nákupných ulíc a z obchodných centier, strácajú u svojich obyvateľov dôveru a menia pocity identifikácie s danou oblasťou,“ rozvíja ďalej svoje myšlienky N. Serota. „Prítomnosť divadla, galérie alebo knižnice – miest, kde sa ľudia zhromažďujú, aby sa bavili a mali spoločné zážitky – môže pomôcť udržať mestá príjemnými pre život aj počas premeny, ktorou naša súčasná spoločnosť prechádza.“

Celú štúdiu si môžete prečítať na tomto linku.