Komerční banka (KB) oznámí své výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí tohoto roku ve středu 6. listopadu před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 826 mil. Kč (-9 % r/r). Meziroční propad je způsoben vysokou srovnávací základnou ve 3Q 2018, konkrétně pak mimořádně dobrým výsledkem výnosů z obchodování (hedging) a rozpouštěním opravných položek.

Růst čistých úrokových výnosů by měl výrazně zpomalit na 3 % r/r, což je kombinací nízkého jednociferného růstu úvěrového portfolia a mírného poklesu čisté úrokové marže. Dosavadní klesající trend výnosů z poplatků se ve 2Q zastavil a mírný meziroční růst očekáváme i ve 3Q, když nižší poplatky z některých základních služeb jsou kompenzovány vyššími výnosy z cross-sellingu a některých sofistikovanějších finančních produktů.

Provozní náklady očekáváme vyšší téměř o 4 % r/r. Rychlý růst mezd je částečně tlumen klesajícím počtem zaměstnanců, takže očekávaný růst personálních nákladů je jen velmi mírný, podobně jako růst ostatních administrativních nákladů. Výraznější nárůst by pak měl být u odpisů (oček. +23 % r/r) v důsledku vyšších odpisů softwaru a IT vybavení a částečně kvůli změně v účetní metodice, kdy některé náklady byly přesunuty z administrativních nákladů do odpisů.

V naší projekci počítáme s nulovými opravnými položkami, když přetrvávající příznivé ekonomické prostředí nadále přispívá k nízkému poměru nesplácených úvěrů. Nicméně opravné položky jsou na kvartální bázi velmi těžko predikovatelné a je možné, že opět bude jejich rozpouštění vyšší než tvorba nových.

Akcie KB od začátku tohoto roku ztratily přibližně 6 % a zaostávají tak za vývojem indexu bankovního sektoru v Evropě, který za stejné období přidal 7 %. Absence dalšího růstu úrokových sazeb ze strany ČNB a klesající úrokové sazby u některých produktů se již začínají projevovat do zpomalení dynamiky růstu úrokových výnosů. Investoři tak budou zvědaví především na komentáře k výhledu hospodaření pro další kvartály. Pokud čísla naplní naše projekce, nemyslíme si, že by měly být důvodem k výraznějšímu růstu ceny akcií.

 

kb-exp3q19-cz.pdf