Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní hospodářské výsledky za 3. kvartál 2022 dnes v 17:00. Kofola již oznámila, že měla dobrý vývoj léta z pohledu výnosů, když tržby v červenci vzrostly o 7 % a v srpnu pak o 15 % r/r. Očekáváme proto v celém 3. kvartále tržby ve výši 2,37 mld. Kč, meziročně vyšší o 12,2 %. Dodáváme, že růst je tažen z většiny vyššími cenami a jen z menší části nárůstem prodávaných objemů. Růst tržeb však podle nás nestačil – podobně jako ve 2. čtvrtletí – na nárůst nákladů, který je tlačen vysokými cenami cukrů, plastů, energií a logistiky. Proto odhadujeme zisk EBITDA nižší o 11,2 % r/r na 468,4 mil. Kč. Marže zisku EBITDA tak podle nás meziročně propadla z 25,0 % na 19,7 %. Provozní zisk podle nás klesal rychleji vlivem pohybu odpisů (-13,3 % r/r na 323,2 mil. Kč) a čistý zisk pak o -15,6 % r/r na 219,4 mil. Kč.

Kofola bude pořádat konferenční hovor v pátek 25. 11. v 10:00, kde za hlavní body považujeme výhled na zisk EBITDA pro letošní rok a indikaci nákladových položek v příštím roce.

Finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák v nedávném rozhovoru uvedl, že výsledky za 9M 2022 jsou v souladu s celoročním výhledem, který byl naposledy zúžen na 1,08 – 1,15 mld. Kč. Výhled bude proto podle nás potvrzen, ale vzhledem k očekávanému poklesu zisku EBITDA v nejdůležitějším 3. kvartále očekáváme, že bude indikován spíše u dolní hranice, tj. okolo 1,08 mld. Kč. Naším očekáváním je 1,087 mld. Kč. Dále bude podle nás důležitý výhled na náklady v příštím roce, který naznačí i výši zisku EBITDA pro příští rok.

 

mil. Kč

e3Q22

r/r

3Q21

Tržby

2 371,9

12,2%

2114,0

Upr. EBITDA

468,4

-11,2%

527,5

EBITDA marže

19,7%

-5,3 p.b.

25,0%

Provozní zisk

323,2

-13,3%

372,7

Čistý zisk po minoritách

219,4

-15,6%

260,0

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; měřítka zisku upravena o jednorázové položky