Finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák uvedl na pátečním konferenčním hovoru, že ceny hlavních vstupů do výroby mají nyní smíšený vývoj. Cena plastů se nyní drží zhruba stabilní na 1400 EUR/t a podobnou cenu Kofola očekává i pro příští rok, naopak sladidla dále prudce zdražují a Kofola čeká příští rok cenu cca 1000 EUR/t namísto letošních 500 EUR/t. Celkově v kombinaci s dalšími náklady bude Kofola tyto tlaky kompenzovat zvýšením cen svých nápojů o 20 % od 1. ledna 2023. Management očekává, že se zvýšení cen odrazí v menším prodaném objemu nápojů. Vedení firmy dále uvedlo, že relativně slabé tržby v říjnu mohly být způsobeny buď přetrvávajícím efektem špatného počasí ze září, které odrazuje spotřebitele, nebo již dopadem makroekonomické situace. Management věří, že ve 4. kvartále dosáhne zisku EBITDA cca 200 mil. Kč, který je nutný pro dosažení ročního cíle 1,08 mld. Kč. K tomu by měl pomoci podstatně lepší výkon segmentu HoReCa, který letos profituje z obnovení vánočních večírků ve srovnání s loňskými lockdowny. Zároveň firma provádí hluboké škrty v marketingových nákladech a zbytných vnitropodnikových výdajích. Celkově hodnotíme vyznění konf. hovoru neutrálně.