Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto roku ve čtvrtek 18. listopadu před otevřením trhu. Naše projekce počítá s výrazným růstem čistého zisku o 59 % r/r na 77 mil. EUR, hlavním důvodem výrazného růstu je slabý výsledek výnosů z investic v minulém roce.

Hrubé předepsané pojistné by mělo být meziročně o 9 % vyšší, za čímž je relativně nízká srovnávací základna vzhledem k výraznějším dopadům uzavření ekonomiky ve 3Q 2020. Solidní růst by měl být jak v segmentu životního, tak neživotního pojištění. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) očekáváme na úrovni 96,3 % (95,2 % ve 2Q21), když by se měly negativně projevit zvýšené náklady související s bouřemi v létě tohoto roku. Zvýšené náklady na pojistná plnění očekáváme i v segmentu životního pojištění vzhledem k opětovnému šíření Covid-19.

Management očekává za celý rok zisk před zdaněním 450–500 mil. EUR. Výsledky za prvních 9 měsíců roku podle naší projekce ukazují, že je tento výhled stále splnitelný, nicméně spíše na spodním okraji. Sledovaná témata budou kromě samotných čísel možné dopady další vlny pandemie koronaviru, případný posun v jednání o akvizici aktivit Aegonu v Maďarsku a dopady rostoucích úrokových sazeb na vývoj výnosů z investičního portfolia pojišťovny.

Od začátku roku akcie VIG překonávají vývoj evropského pojišťovacího sektoru (32 % oproti 22 % včetně dividend). Ve střednědobém horizontu může být impulzem dalšího růstu právě růst úrokových sazeb v některých zemích, kde pojišťovna působí, a s tím spojený růst výnosů z nově investovaných prostředků. V kratším horizontu však žádný výraznější impulz nevidíme.

vig-e3q2021-cz.pdf