Skupina PPF a Moneta oznámily dohodu o způsobu dokončení akvizice skupiny Air Bank a podmínkách financování této transakce. Navrhované podmínky jsou pro stávající akcionáře výrazně příznivější v porovnání s těmi předchozími. Cena akvizice Air Bank sice zůstává stále relativně vysoká (25,9 mld. Kč), nicméně odpadla největší překážka, kterou podle nás bylo emitování nových akcií za nízkou cenu výhradně do rukou PPF. Podle nového návrhu se úpisu nových akcií mohou zúčastnit všichni stávající akcionáři, kteří za každé dvě držené akcie mohou získat jednu novou za cenu 82 Kč. Akcie neupsané v rámci těchto přednostních práv budou následně upsány za 90 Kč na akcii. Minimálně 80 % ceny akvizice, v závislosti na průměrné ceně nově upsaných akcií, tak bude financováno navýšením kapitálu, zbytek pak z vlastních zdrojů banky.
 
Náš pohled na transakci
Současná nabídka ohodnocuje stávající akcie v ročním horizontu (v závislosti na dokončení transakce) na minimálně 104 Kč, což z našeho pohledu víceméně odpovídá fundamentálnímu ocenění banky a naší roční cílové ceně 105 Kč. Těchto 104 Kč by se skládalo z minimálně 90 Kč v rámci případné povinné nabídky, 4 Kč z rozdílu mezi 82 Kč v úpisu a 90 Kč v povinné nabídce (při poměru 1 nová akcie za 2 stávající) a 10 Kč výplata dividend (3 Kč ještě v tomto roce a 7 Kč v příštím roce). Na jednu stranu sice není jisté, zda budou podmínky pro povinnou nabídku odkupu splněny, na druhou stranu pak je možné, že by cena případného povinného odkupu mohla být vyšší, pokud se cena akcií banky udrží nad 90korunovou hranicí.
Vzhledem k výše uvedenému očekáváme, že bude současný návrh schválen, a následně mají akcionáři dostatek času na rozhodnutí, zda budou chtít zůstat akcionáři spojené banky, či zda své akcie prodají.
Management uvedl, že pokud valná hromada navrhované podmínky neschválí, opustí veškerá další jednání o akvizici Air Bank. Nejistota ohledně dalších kroků PPF byla podle našeho názoru výraznou brzdou pro vývoj akcií Monety v posledních měsících a bez této nejistoty by se cena akcií vzhledem k vývoji celého bankovního sektoru v Evropě a na základě dosavadních solidních reportovaných čísel mohla pohybovat výše. Proto by ani případné odmítnutí návrhu nemuselo být pro akcie Monety negativní a investoři by se opět zaměřili na fundament samotné banky.  
 
Předpokládaný časový harmonogram
20. prosince 2021 – Mimořádná valná hromada
duben 2022 – Schválení ze strany regulatorních orgánů
květen 2022 – První kolo úpisu akcií
červen 2022 – Druhé kolo úpisu akcií
červenec 2022 – Dokončení transakce
srpen-září 2022 – Zahájení případné povinné nabídky odkupu ze strany PPF