Colt CZ: Projekce výsledků za 1. pololetí 2022

1H 2022: Rychlý růst tržeb díky Coltu a stále solidní marže

Společnost Colt CZ Group (dříve CZG) zveřejní hosp. výsledky za první polovinu roku ve čtvrtek 22. 9. před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby meziročně vzrostly o 57,4 % na 7,44 mld. Kč. Největší část tohoto prudkého růstu je dána akvizicí americké společnosti Colt, která byla provedena 21. 5. 2021, a tím pádem většinu loňského 1H ještě nebyla zahrnuta do výsledků. Na růstu se dále podílí i plnění kontraktu pro Armádu ČR a zakázek v dalších evropských zemích.

Marži upr. zisku EBITDA očekáváme na úrovni 23,6 %. Jde o mírný pokles (-1,9 proc. bodu) z loňských 25,5 %, avšak pokles je dán právě začleněním Coltu, jehož výroba operuje s o něco menšími maržemi než výroba v České republice. Colt reportoval za 1Q velmi silnou marži 26,9 %, ale za celou 1. polovinu roku podle nás již klesla kvůli dubnovému zvyšování mezd. I tak je očekávaná marže za 1H 23,6 % z našeho pohledu příznivá, neboť management pro letošní rok plánoval marži nad 21 %. Upr. EBITDA by měla růst o 46 % r/r na 1,76 mld. Kč. První polovina roku podle nás vytvoří z hlediska tržeb 50,9 % a z hlediska zisku EBITDA 54,4 % celoročního výsledku.

Na finanční úrovni čekáme překlopení do ztráty, neboť Colt CZ platí meziročně vyšší úrokové náklady a také zaúčtovává tzv. earn-out, tedy potenciální budoucí doplatek v akciích za akvizici Coltu. Společnost nově reportuje i upravený čistý zisk, který tento nepeněžní earn-out vylučuje. Upravený čistý zisk očekáváme ve výši 1,06 mld. Kč či 31,5 Kč/akcie.

Očekáváme potvrzení výhledu na EBITDA

Colt CZ bude pořádat konf. hovor v den oznámení výsledků. Za klíčová témata považujeme (1) výhled na letošní rok, (2) potenciální pokrok s akvizicemi, které management naznačil na posledním konf. hovoru a (3) vývoj v komerční poptávce v USA i v poptávce ze strany ozbrojených složek v Evropě po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. K poslednímu bodu poznamenáváme, že američtí konkurenti Coltu jako Smith & Wesson či Ruger opakovaně poukazují na zpomalování soukromé poptávky po zbraních v USA po mimořádných letech 2020 a 2021. Colt, který má výrazně menší tržní podíl než tito konkurenti, je podle nás v lepší pozici a je stále schopen dosahovat růstu, ale i tak může být korekcí trhu zasažen. Pro Colt představují USA cca 59 % tržeb.

Současný výhled managementu počítá s tím, že by tržby měly vzrůst z 10,7 mld. Kč loni na letošních 14,4 – 14,8 mld. Kč a upr. zisk EBITDA by pak měl činit 3 – 3,3 mld. Kč po loňských 2,17 mld. Kč. Očekáváme potvrzení tohoto výhledu managementem. Pokud by výsledky za 1H zhruba odpovídaly našemu odhadu, společnost by podle nás měla za celý rok dosáhnout tržeb 14,62 mld. a zisku EBITDA 3,23 mld. Kč.

Rovněž je možné, že management poskytne nové informace k plánované změně dividendové politiky. Ta doposud počítá s výplatou alespoň 1/3 čistého zisku, ale dividenda 25 Kč/akcie navržená za loňský rok znamená 73% výplatní poměr. Vedení proto zvažuje trvalé zvýšení výplatního poměru.

Domníváme se, že Colt zveřejní dobrou sadu výsledků, a to především z pohledu EBITDA marže, což mu umožní potvrdit celoroční cíl na zisk EBITDA. Vyznění výsledků ale může být více určeno komentářem managementu k vývoji soukromé poptávky v USA a poptávky veřejného sektoru v Evropě.

colt-cz-e1h22-cz.pdf