Najnovšia správa o globálnom bohatstve z dielne audítorskej spoločnosti Erst & Young, Global Wealth Management Research Report 2019 je hlbšie zameraná na aktuálnu situáciu a na nové trendy v tomto segmente. Klienti sú čoraz viac ochotní platiť za finančné poradenstvo a v priemere využívajú služby piatich poskytovateľov. Keďže na trhoch sa objavujú noví účastníci, nové technológie a menia sa aj očakávania klientov, manažéri MW musia neustále napredovať, aby lepšie vyhoveli potrebám svojich klientov.

Štúdia ukázala, že až 41 percent ľudí uprednostňuje mobilné aplikácie ako hlavný kanál na správu svojho bohatstva, pričom v najbližších troch rokoch sa očakáva nárast ešte o 10 percent. Prístup na webové stránky využíva 24 percent ľudí, do budúcna sa však očakáva, že používanie sa značne zníži v prospech mobilných aplikácií a digitálnych asistenčných služieb. Napriek rýchlemu dopytu po digitálnych riešeniach sa stále využíva interakcia s ľuďmi. Až 25 percent ľudí naďalej uprednostňuje osobné stretnutie alebo telefonický kontakt, čo by sa však malo v budúcnosti postupne znižovať.

Graf 1: Kanály využívané na poradenské účely a na správu bohatstva podľa preferencie klientov (v %)

/data/MediaLibrary/articles/15260/graf1.pngZdroj: EY, Global Wealth Management Research Report 2019

Tradičný poskytovatelia poradenských služieb ako komerčné banky, retailové banky, asset management, online platformy, privátne banky, brokerage firmy a rodinné kancelárie stagnujú alebo sú dokonca na ústupe. V najbližších troch rokoch sa očakáva výrazný nárast poskytovania služieb prostredníctvom nezávislých poradcov zo súčasných 40 percent na 47 percent a rovnakým tempom aj prostredníctvom FinTech spoločností z 38 percent na 45 percent.

Graf 2: Poskytovatelia wealth managementu (v %)

/data/MediaLibrary/articles/15260/graf2.pngZdroj: EY, Global Wealth Management Research Report 2019