Rozvoj luxusných značiek v krajine sa začal v roku 2001 vstupom krajiny do Svetovej obchodnej organizácie WTO, ktorá im umožnila nastaviť priamy predaj prostredníctvom vlajkových obchodov. Priekopníkmi luxusného tovaru v krajine boli značky ako Versace, Tiffany, Patek Philippe a Valentino. Od roku 2010 začína čínsky trh s luxusným tovarom zaujímať v globálnom meradle strategickú pozíciu, ktorú si postupne čoraz viac posilňuje. Zatiaľ čo bohatí zákazníci v Ázii si zachovávajú svoju vedúcu úlohu v raste trhu s luxusným tovarom, ich vkus sa vyvíjal a vyspel. Čoraz väčšiu dôležitosť zohrávajú ženy, ktoré „dorovnávajú“ mužov v spotrebe luxusných statkov. V budúcom desaťročí sa očakáva vzrastajúci podiel mladšej generácie, tzv. generácie Z a mileniánov, ktorí budú predstavovať najrýchlejšie príjmovo rastúcu skupinu obyvateľstva.

Graf 1: Vývoj svetového obchodu na trhu s luxusným tovarom (mld. €)

/data/MediaLibrary/articles/14491/graf1.pngZdroj: Altagamma, Bain & Company, Morgan Stanley Research

Keď si to rozmeníme na drobné, na svetovom obchode s luxusným tovarom sa Ázia podieľa viac ako polovicou, pričom najväčší podiel majú Čína a Japonsko. Ďalej nasleduje Amerika a Európa približne s 20-percentnými podielmi. Zvyšok sveta sa na obchode podieľa siedmimi percentami.  

Graf 2: Podiel na celosvetovej spotrebe luxusného tovaru v roku 2017 (%)

/data/MediaLibrary/articles/14491/graf2.pngZdroj: Bain & Company, Julius Bär Wealth Report Asia 2018