Graf 1: Najväčší kombinovaný drawdown hodnoty akcií a dlhopisov v histórii

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-1-najvacsi-kombinovany-drawdown-hodnoty-akcii-a-dlhopisov-v-historii.jpg

Za týmto vývojom stálo najrýchlejšie uťahovanie menovopolitických oprát centrálnymi bankami v 21. storočí cez zvyšovanie úrokových sadzieb ako dôležitého diskontného faktora a aj kvantitatívne sprísňovanie s cieľom boja proti najvyššej inflácii na globálnej úrovni za ostatné štyri dekády, ku ktorej v podstatnej miere prispel komoditný ponukový šok, čo bolo výrazným protivetrom ekonomického rastu.

Graf 2: Rekordný podiel hlavných svetových centrálnych bánk zvyšujúcich sadzby

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-2-rekordny-podiel-hlavnych-svetovych-centralnych-bank-zvysujucich-sadzby.png

Spojené štáty ako najväčší a najrozvinutejší kapitálový trh sveta zaknihovali najhorší kombinovaný výkon akcií a dlhopisov od roku 1871, odkedy sú k dispozícii dáta.

Graf 3: Výkonnosť amerických akcií vzhľadom na americké dlhopisy

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-3-vykonnost-americkych-akcii-vzhladom-k-americkym-dlhopisom.jpg

Podpísal sa pod to najmä dlhopisový trh, ktorý v Spojených štátoch doručil najväčší pokles v histórii. Pre americké akcie išlo o jeden z 10 najhorších rokov. Jednoducho hodnoty (nielen) amerických akcií a dlhopisov boli počas predchádzajúcej nedbalej politiky nulových úrokových sadzieb nafúknuté. A keď prišla 180-stupňová otočka, vysoké valuácie začali klesať.

Graf 4: Historická distribúcia zhodnotenia 10-ročného amerického dlhopisu a akciového indexu S&P 500

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-4-historicka-distribucia-zhodnotenia-10-rocneho-americkeho-dlhopisu-a-akcioveho-indexu-s-p-500.jpg

Graf 5: Historická návratnosť 10-ročného amerického dlhopisového benchmarku

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-5-historicka-navratnost-10-rocneho-americkeho-dlhopisoveho-benchmarku.png

Zdroj: Compoundadvisors.com

Globálny dlhopisový trh vstúpil prvýkrát od roku 1946 do medvedieho pásma, teda poklesu o vyše 20 percent z predchádzajúcich vrcholov Global Aggregate Total Return indexu, ktoré boli dosiahnuté na prelome rokov 2020/2021. Teda v ére bezprecedentného postcovidového kvantitatívneho uvoľňovania, kde záporné výnosy malo vyše 18,5 bilióna dolárov dlhu. Rok 2022 končili s negatívnym výnosom len niečo vyše 0,6 bilióna dlhu.

Graf 6: Prvý globálny dlhopisový medvedí trh za vyše 70 rokov

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-6-prvy-globalny-dlhopisovy-medvedi-trh-za-vyse-70-rokov.jpg

Dlhopisové trhy dosiahli v roku 2022 najväčší pokles za ostatných vyše 100 rokov s celkovou absolútnou stratou takmer 10 biliónov dolárov. Okrem krátkej durácie boli nominálne výnosy všetkých významných benchmarkov záporné.

Graf 7: Ani dlhopisy neposkytli v čase turbulencií na trhoch bezpečie

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-7-ani-dlhopisy-neposkytli-v-case-turbulencii-na-trhoch-bezpecie.png

Zdroj: Compoundadvisors.com

Trhová kapitalizácia akciových búrz klesla v minulom roku približne o 23 biliónov dolárov, čo je najväčší pokles v histórii, pričom počas jesenného dna sa straty pohybovali na úrovni takmer 33 biliónov dolárov.

Graf 8: Pád globálnej trhovej kapitalizácie akcií

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-8-pad-globalnej-trhovej-kapitalizacie-akcii.gif

Zdroj: Bloomberg

Výkonnosť akciových trhov je úzko prepojená s nastavením menovej politiky. Expanzia bilancií centrálnych bánk a kropenie trhov likviditou podporuje akcie a vice versa.

Graf 9: Agregovaná bilancia Fedu, ECB, Bank of Japan a Bank of England a globálny akciový index MSCI World

/data/MediaLibrary/articles/45845/graf-9-agregovana-bilancia-fedu.png

Zdroj: Bloomberg, J&T BANKA