Tvoria približne 21 percent majetku investorov mimo bankových domov. V časoch pred pádom Lehman Brothers toto číslo nedosahovalo ani 18-percentnú úroveň. 

Graf 1: Podiel dlhopisov na majetku investorov (bez bánk)

/data/MediaLibrary/articles/14052/graffe1.pngZdroj: J. P. Morgan

Kým ešte začiatkom milénia držali veľkí inštitucionálni investori ako penzijné fondy a poisťovne zhruba rovnaký podiel majetku v akciách a v dlhopisoch, dot-com bublina a následne finančná kríza spôsobili, že sa aj v dôsledku preferencií ich klientov odklonili od rizikovejších akcií v prospech dlhopisov, čo ukazuje graf 2.

Graf 2: Odklon inštitucionálnych investorov od akcií smerom k dlhopisom

/data/MediaLibrary/articles/14052/graffe2.pngZdroj: J. P. Morgan

Aj graf 3 ukazuje, že retailoví investori preferovali dlhopisy pred akciami v pokrízovom čase až doteraz.

Graf 3: Prítoky do akciových a dlhopisových podielových a ETF fondov

/data/MediaLibrary/articles/14052/graffe3.pngZdroj: J. P. Morgan

Za rastom obľúbenosti dlhopisov medzi investormi stojí celá séria faktorov. Prvým sú regulačné zmeny, ktoré k tomu prinútili inštitucionálnych investorov. Druhým je väčšia obozretnosť investorov a najmä v prípade bežných ľudí popálenie sa na akciách a stigma z toho, kde istý čas potrvá, kým prejde. Tretím boli demografické zmeny v podobe starnutia populácie, čo, prirodzene, zvyšuje dopyt po bezpečnejších aktívach pre kratší investičný horizont, ktorý nedáva dostatočnú priestor na zotavenie z prípadných poklesov. Štvrtým dôvodom boli kroky centrálnych bánk v podobe uvoľnenia menovej politiky a kvantitatívneho uvoľňovania; to spôsobilo výrazný rast cien na bondovom trhu, čo si, pochopiteľne, mnohí investori nechceli dať ujsť.