Druhé miesto obsadil Hongkong nasledovaný Švédskom. Prvenstvo USA je dané excelentnou pozíciou v oblasti koncentrácie kapitálu a schopnosti spoločnosti a ekonomiky prijímať nové technológie. V koncentrácii vedeckých kapacít v digitálnej oblasti sa pred USA dostala Čína, ktorá je celkovo v rebríčku na 15. pozícii. Najviac konkurencieschopný rámec pre rozvoj nových technológií ponúka Nórsko, ktoré celkovo obsadilo deviatu pozíciu. Najsilnejším globálnym magnetom lákajúcim talenty na digitálne technológie sa v tomto roku stali Spojené arabské emiráty, ktoré celkovo uzatvárajú prvú desiatku. Do nej sa za štvrté Dánsko dostali ešte Singapur, Švajčiarsko, Holandsko a Taiwan.   

Graf 1 Rebríček digitálnej konkurencieschopnosti 2021

/data/MediaLibrary/articles/20174/graf-1-rebricek-digitalnej-konkurencieschopnosti-2021.png

Zdroj: International Institute for Management Development

Slovensko si vo svetovom rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti polepšilo oproti minulému roku o tri priečky a skončilo na 47. mieste. I tak však voči vyspelému svetu zaostáva vo všetkých oblastiach, čo sa odzrkadlilo aj na jeho najhoršom postavení spomedzi krajín V4.

Graf 2 Postavenie Slovenska v digitálnej konkurencieschopnosti

/data/MediaLibrary/articles/20174/graf-2-postavenie-slovenska-v-digitalnej-konkurencieschopnosti.png

Zdroj: International Institute for Management Development