Veľký plastový boom sa však začal až po roku 1950 a za takmer 70 rokov vzrástla jeho výroba až 200-násobne. Dnes svet produkuje ročne 6 300 miliónov ton plastového odpadu. Ako svet naloží s takýmto množstvom odpadu? Platí, že väčšina plastového odpadu je recyklovateľná, ale stáva sa, že pre preplnené skládky a pre zamorenie životného prostredia, hlavne oceánov, sa problém odsúva na niekoho iného a odpad sa vyváža do iných krajín.

Lídrom vo vývoze plastového odpadu sú podľa denníka The Guardian Spojené štáty, ktoré vlani z krajiny vyviezli mesačne 500-tisíc ton odpadu, čo za celý rok predstavuje ekvivalent 68-tisíc kontajnerov. K ďalším veľkým plastovým exportérom patria aj vyspelé krajiny Japonsko, Nemecko, Veľká Británia a Hongkong. Zaujímavosťou je, že objem exportovaného plastu v rozmedzí rokov 2016 až 2018 klesol o polovicu. Čo spôsobilo takýto náhly pokles?

Plastový odpad končí väčšinou v rozvojových krajinách, predovšetkým v juhovýchodnej Ázii, vo Vietname, v Thajsku a v Malajzii. Ešte donedávna trajektória vývozu plastového odpadu kopírovala dovoz do Číny, ktorá bola jednoznačným importným lídrom. V roku 2018 po desaťročiach svetového dumpingu však Čína zaviedla novú politiku „Národný meč“ a zakázala dovoz odpadu zo zahraničia. To prinútilo celý svet hľadať nové východiská pre jeho odpad a obrátiť sa na iné krajiny.

Graf 1: Vývoz a dovoz plastového odpadu podľa top krajín v období 2016 – 2018 (v tonách za mesiac)

/data/MediaLibrary/articles/15726/graf1.pngZdroj: Mapping the Flow of the World’s Pastic Waste/visualcapitalist.com