Dozorčí rada banky rozhodla, že na nadcházející valné hromadě, která se bude konat 10. listopadu, navrhne vyplatit ze zisku roku 2019 dividendu ve výši 0,75 EUR. Výplata této dividendy však bude podmíněna tím, že regulátor změní své současné doporučení nevyplácet dividendy a že nebudou v platnosti žádné jiné legislativní překážky. Samotná výplata by měla proběhnout 15. února 2021. Původní návrh dividendy ze zisku minulého roku byl 1,5 EUR, nicméně nástup koronaviru a následné doporučení ECB tuto výplatu znemožnilo. Podle našeho názoru se jedná o dobré řešení, které investorům dává alespoň částečně představu o možné výplatě v krátkodobém horizontu, navíc vzhledem k výši dividendy (22% výplatní poměr) je z pohledu banky tento návrh dostatečně konzervativní. Rozhodnutí o dividendě ze zisku tohoto roku by Erste měla oznámit 26. února v rámci předběžných výsledků.