Výsledky výskumu zameraného na vznik tvorivosti u Američanov od roku 1850 až do súčasnosti zhrnul Karol Jan Borowiecki, profesor z Triniti College v Dubline. Štúdia s názvom „Počiatky tvorivosti: Prípad umenia v Spojených štátoch od roku 1850“ je založená na údajoch zo sčítania obyvateľstva Spojených štátov a porovnáva sociálno-ekonomické pozadie a geografickú polohu respondentov, ktorí sa identifikovali ako umelci, hudobníci, autori, herci alebo iní tvoriví profesionáli.

Z výsledkov výskumu vyplynul aj jeden zaujímavý fakt. Za každých 10 000 dolárov v rodinnom príjme rastie približne o dve percentá pravdepodobnosť, že si potomok zvolí kreatívne povolanie. Z toho plynie, že napríklad rodinný príjem vo výške 100 000 USD predstavuje dvojnásobnú pravdepodobnosť, že sa osoba z tejto domácnosti stane umelcom, v porovnaní s osobou pochádzajúcou z rodiny, ktorá zarobí 50 000 USD. Štúdia tak ukazuje, že potenciálny prístup k rodinnej finančnej podpore je jedným z dôležitých faktorov pri rozhodnutí stať sa umelcom. „Príjmy rodiny sú veľmi významné. Ľudia z bohatších rodín sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú umelcami,“ potvrdzuje tieto zistenia K. J. Borowiecki. Rodinné zázemie a bohatstvo sú dôležitou premisou aj preto, lebo ročný príjem profesionálov v tvorivých povolaniach výrazne zaostáva za priemerom celej krajiny.

/data/MediaLibrary/articles/15399/ilustracny-obrazok-01.jpgzdroj: Haags Historisch Museum

Význam rodinných príjmov podľa štúdie tak prispieva aj k pochopeniu toho, prečo je v USA v umeleckých profesiách stále najviac belochov – stredný príjem černošských a hispánskych rodín v Spojených štátoch je výrazne nižší ako príjem belošských rodín. Napriek tomu sa však podiel bielych Američanov v tvorivých oblastiach od roku 1850 podľa štúdie znížil z 98 % na približne 80 %. Zistenia tiež naznačujú, že trvalo takmer celé storočie (1850 – 1950), kým sa medzi profesionálnymi umelcami alebo autormi objavili výrazné počty prvých nebelošských amerických obyvateľov. „Tento trend zaznamenávame iba v posledných 50 rokoch,“ hovorí K. J. Borowiecki.

Najviac rasovo zmiešanú skupinu tvorcov v Amerike tvoria hudobníci. V priemere sa však černošská a ázijská skupina obyvateľov USA stále oveľa menej angažuje v tvorivých profesiách než belošská. Štúdia tento fakt pripisuje aj tomu, že okrem iných faktorov majú spomínané skupiny oveľa väčšiu rodinu, čo ovplyvňuje výšku ich majetku a znižuje tak pravdepodobnosť, že si vyberú niektoré z umeleckých povolaní. „Predovšetkým vo výtvarnom umení a v literatúre je v USA stále oveľa menej nebielych ľudí ako v iných povolaniach,“ uzatvára túto kapitolu štúdie K. J. Borowiecki.

Čo sa týka pohlavia, ktoré si častejšie vyberá tvorivé povolanie, štúdia hovorí jasne. Byť ženou zvyšuje pravdepodobnosť zamestnania v niektorej oblasti umenia až o 18 %,ak pohlavie izolujeme od iných premenných vrátane rasy, geografickej polohy alebo príjmu rodiny. Najvyššia prítomnosť žien je v hudobnom priemysle. Potom nasledujú spisovateľky, vizuálne umelkyne a herečky. „Tieto výsledky spochybňujú konvenčné tvrdenie, že umenie je prevažne mužskou doménou,“ uviedol K. J. Borowiecki v rozhovore pre médium Hyperallergic.

Chystajú sa byť aj vaše deti umelcami?

Celú štúdiu si môžete prečítať na tomto odkaze.