Společnost Česká zbrojovka Group (CZG) zveřejní hosp. výsledky za 9 měsíců roku zítra před otevřením trhu. Očekáváme, že tržby za 9M vzrostou o 57,3 % r/r na 7,81 mld. Kč. Vysoká dynamika růstu je tažena jednak organickým růstem na trhu v USA a dále akvizicí amerického zbrojaře Colt Holdings. EBITDA marže za 9M bude podle nás meziročně mírně nižší na 21,6 % z loňských 22,3 %. Tu snižuje jednak fakt, že Colt operuje v průměru s nižší marží než samostatná CZG, a dále mimořádné náklady na akvizici Coltu, které CZG započetla ve 2Q. Upr. zisk před odpisy EBITDA tak podle nás poroste mírně pomaleji než tržby, a to o 52,4 % r/r na 1,688 mld. Kč.

S akvizicí Coltu se výrazně zvýšily účetní odpisy, což podle nás vyústí v pomalejší růst provozního zisku (+44,2 % r/r na 1,18 mld. Kč). Naopak na finanční úrovni očekáváme prudké meziroční zlepšení (podobně jako v 1H), což podpoří růst čistého zisku. Ten očekáváme zhruba dvojnásobný (+103,7 % r/r) na 963,4 mil. Kč. Zisk na akcii poroste o něco pomaleji vzhledem k vyššímu počtu akcií (emise nových akcií k akvizici Coltu), a to o 80,2 % r/r na 28,6 Kč/akcie.

CZG bude pořádat konf. hovor zítra v 16:00. Za klíčová témata považujeme podobně jako po 1. polovině roku (1) průběh začleňování Coltu do skupiny a očekávané synergie, (2) výhled na letošní rok a (3) komentář k vývoji civilní poptávky na hlavním trhu v USA. Očekáváme, že společnost potvrdí výhled na letošní tržby 10,34 – 10,64 mld. Kč a zisk EBITDA 1,99 – 2,19 mld. Kč (již včetně Coltu). Pokud se zhruba naplní naše očekávání a bude potvrzen výhled, očekávali bychom pozitivní reakci trhu.

 

mil. Kč

oček. 9M21 J&T

r/r

9M20

Tržby

7809,6

57,3 %

4964,2

upr. EBITDA

1688,1

52,4 %

1107,4

EBITDA marže

21,6%

-0,7 p.b.

22,3 %

Provozní výsledek

1176,2

44,2 %

815,7

Finanční výsledek

60,8

n.m.

-221,8

Čistý zisk po minoritách

963,4

103,7 %

473,0

Zisk na akcii (Kč)

28,6

80,2 %

15,9

Zdroj: CZG, J&T Banka