ČEZ oznámil dnes ráno výsledky, které jsou podle očekávání trhu. Zároveň vedení ČEZu potvrdilo celoroční cíle. Návrh managementu na výplatu dividendy za minulý rok je také ve shodě s odhady. 

Za 1Q19 dosáhl ČEZ tržby ve výši 51,9 mld. Kč (14,2 % r/r, oček. 52,8 mld. Kč), EBITDA 19,3 mld. Kč (9,9 % r/r, oček. 19,4 mld. Kč) a č. zisk 8,3 mld. Kč (14,4 % r/r, oček. 8,5 mld. Kč). Očištěný č. zisk je 8,8 mld. Kč. Výsledky nepřinesly větší překvapení a jsou podle očekávání trhu. Za meziročním růstem je zejména sektor Výroba – tradiční energetika, kterému pomohl růst ceny elektřiny. Na provozní úrovni je také zisk 1,8 mld. Kč z derivátových obchodů. S touto položkou jsme v našich odhadech nepočítali. Zadlužení (č. dluh / EBITDA) kleslo z 3,1x na konci roku 2018 na 2,8x. 

Management společnosti potvrdil celoroční cíle na EBITDA 57-59 mld. Kč a upravený č. zisk 17-19 mld. Kč. Výsledky za 1Q19 znamenají 32,7-33,8 % cíle EBITDA a 46,3-51,8 cíle na č. zisk. Naše odhady počítají s celoročním ziskem EBITDA 58,9 mld. Kč a č. ziskem 16,7 mld. Kč (naše odhady jsou bez případných jednorázových položek). Pozitivní je nárůst výroby elektřiny z tradičních zdrojů. Očekávaná výroba by měla vzrůst na 66,5 TWh z předchozích 66,3 TWh. Lepší výkon by měly předvést uhelné elektrárny a paroplynová elektrárna Počerady. 

Vedení ČEZu navrhuje vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 24 Kč na jednu akcii, což znamená výplatu 99 % očištěného č. zisku. To odpovídá hrubému výnosu +4,6 %. Schválit ji musí akcionáři na valné hromadě, která se bude konat 26. 6. 2019.  

Realizované ceny elektřiny na další roky jsou desetinky pod naším odhadem. Pro příští rok prodal ČEZ 67 % elektřiny za 41,2 EUR/MWh a pro rok 2021 36 % za 42,1 EUR/MWh. Malý rozdíl ve srovnání s naším očekáváním jde na vrub nižšímu prodanému objemu. ČEZ prodal 3 % elektřiny na 2020 a 2021, naše očekávání byla 6 % a 5 %.  

Oznámená čísla jsou podle očekávání. Jedinou položkou, se kterou jsme nepočítali, byl zisk z obchodování. Jinak dividenda je podle stávající výplatní politiky a ve shodě s konsensem. Je to i podle našeho očekávání, nicméně jsme doufali v optimistický scénář, kdy by došlo k vyšší výplatě. ČEZ také, bez překvapení, potvrdil celoroční cíle a je na cestě k jejich splnění. Celkově pro nás vyznívá report za 1Q19 spíše neutrálně.

 

mil. Kč

1Q19

1Q18

r/r

J&T e1Q19

rozdíl

Kons.

rozdíl

Tržby

51 849

46 353

11,9%

50 406

2,9%

52 795

-1,8%

EBITDA

19 271

17 513

10,0%

19 619

-1,8%

19 442

-0,9%

   marže

37,2%

37,8%

-0,6pb

38,9%

-1,8pb

36,8%

0,3pb

EBIT

11 793

10 399

13,4%

12 236

-3,6%

12 378

-4,7%

   marže

22,7%

22,4%

0,3pb

24,3%

-1,5pb

23,4%

-0,7pb

Č. zisk

8 299

7 255

14,4%

8 580

-3,3%

8 538

-2,8%

Zdroj: ČEZ, J&T Banka