Očekáváme 4Q18 výsledky bez překvapení, rozhodující bude cena prodané elektřiny na další roky

ČEZ oznámí výsledky za 4Q18 v úterý 19. března 2019 ráno před otevřením trhu.

 Očekáváme, že ČEZ splní své cíle na 2018. Pokud nedojde ve výsledcích k podstatných výkyvům na jednu nebo druhou stranu, nečekáme, že samotná čísla budou mít vliv na obchodování. Z našeho pohledu bude nejdůležitější projekce vedení ČEZu na tento rok a zveřejnění cen prodejů elektřiny na další roky. Dále se také bude sledovat případný návrh dividendy, to ale nečekáme, viz níže. 

Cíl společnosti na minulý rok je EBITDA 50-51 mld. Kč a upravený č. zisk 13-14 mld. Kč. Naše odhady za 4Q18 spolu s dosaženými výsledky za 9M18 znamenají EBITDA za celý rok 2018 ve výši 50,8 mld. Kč a č. zisk 14,5 mld. Kč. ČEZ tedy své cíle splní.

Pro tento rok čekáme EBITDA 58,9 mld. Kč (oček. Bloomberg 57,6 mld. Kč) a č. zisk 16,7 mld. Kč (oček. Bloomberg 16,6 mld. Kč). 

Dividendová politika je výplata 60-100 % upraveného č. zisku. Tato dividendová politika je platná dva roky a očekáváme, že letos by mohlo dojít k její revizi. Návrh dividendy může zaznít již v reportu za 4Q18, to ale nepředpokládáme. Návrh vedení čekáme nejpozději měsíc před konáním valné hromady, pravděpodobně v dubnu nebo květnu. V našich projekcích čekáme výplatu celého č. zisku. To implikuje dividendu až 27 Kč (hrubý výnos +5 %).

Co se týká tolik sledovaných cen elektřiny na příští roky, ty budou pozitivně ovlivněny současnou vysokou cenou na energetických trzích. Pro rok 2020 čekáme cenu 40,7 EUR/MWh (prodáno 67 %) a pro 2021 cenu 42,4 EUR (35 %).  

Za samotné 4Q18 čekáme tržby 44,1 mld. Kč (-20,1 % r/r). Zisk EBITDA by podle našich odhadů měl dosáhnout 12,2 mld. Kč (-5,6 %). Pokles proti předchozímu roku je dán horším výkonem tradičního sektoru výroby elektřiny a ziskem z obchodování s deriváty (+1 mld. Kč v 4Q17), se kterým v 4Q18 nepočítáme. Na finanční úrovni by měl na rozdíl od předchozích kvartálů být pozitivní vliv posilování TRY proti dolaru, ale o tuto položku se č. zisk upravuje. Očekáváme, že č. zisk by měl dosáhnout 3,2 mld. Kč (35,2 % r/r). 

Z krátkodobého hlediska ovlivňuje cenu akcií ČEZu na burze cena elektřiny, ale také politická rétorika týkající se dostavby jaderné elektrárny. Tato hrozba však z našeho pohledu pominula. Vliv na kurz bude mít cíl společnosti na tento rok a cena elektřiny na další roky.

 

cez-4q18-projekce.pdf