ČEZ zveřejnil pozvánku na valnou hromadu (VH), která se bude konat 26. června 2019. Rozhodným dnem pro účast na VH je 19. červen a poslední den obchodování s právem účasti na VH je 17. června. V pozvánce je také rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu ze zisku minulého roku, který je stanoven na 2. července. To znamená, že se akcie ČEZu budou naposledy obchodovat s právem na dividendu v pátek 28. června. Navržená dividenda je 24 Kč na akcii, což znamená hrubý výnos 4,6 %.