Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že fyzická stavba nového jaderného bloku by mohla začít v roce 2030 a dokončena by mohla být v letech 2035 až 2040. Jinak zopakoval informace z rozhovoru, který se uskutečnil den před tím. Především je třeba dokončit smlouvy s ČEZem. Následně je, kvůli možné nedovolené státní podpoře, musí projednat na půdě Evropské komise. Dodavatel by mohl být vybrán do konce 2022, což je z našeho pohledu velmi ambiciózní termín.

Do začátku stavby (oček. 2030) budou náklady na dostavbu pro ČEZ malé. Navíc ČEZ by měl mít put opci (možnost předat projekt státu). Z těchto důvodů by zprávy týkající se dostavby jádra neměly znepokojovat investory a neměly by mít vliv na cenu akcie.