Ministerstvo financí (MF) podalo na nadcházející valnou hromadu (28. června) protinávrh týkající se dividendy za zisku minulého roku. MF jako majoritní akcionář se 70% podílem na hlasovacích právech navrhuje dividendu ve výši 48 Kč na akcii (4% hrubý dividendový výnos) oproti 44 Kč navrhovaných managementem. Kormě mimořádné složky 7 Kč na akcii plynoucí z prodeje bulharských aktiv tak stát požaduje výplatu celého očištěného zisku za minulý rok, zatímco management navrhuje výplatu 90 % zisku. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury by vyšší dividenda měla být použita na kompenzace vysokých cen energií a financování sociální pomoci potřebným. Ministerstvo financí zároveň navrhuje odložení výplaty dividendy o 3 měsíce z 1. srpna na 1. listopadu. Důvodem je poskytnutí více času na získání dostatečné likvidity vzhledem k vysokým požadavkům maržového zajištění kontraktů na energetických burzách.

Podle našeho názoru je samotná výše dividendy smysluplná. Výraznější změna „z venku“ oproti návrhu managementu by těsně před valnou hromadou nevysílala investorům dobrý signál a výplata 100 % čistého zisku je vzhledem k nízkému zadlužení společnosti logická. Případnou dividendu nad rámec čistého zisku by měl podle našeho názoru navrhovat sám management, který je zodpovědný za hospodaření společnosti. Druhý bod návrhu týkající se termínu výplaty je pak pro nás poněkud překvapivý vzhledem k tomu, že celkový rozdíl oproti návrhu managementu je „jen“ 2,2 mld. Kč. Posunutí termínu výplaty pak částečně kazí jinak pozitivní vyznění tohoto kroku ze strany vlády.